Lees meer over de nieuwbouwplannen

Dagbehandeling

Dagbehandeling (zowel vanuit de wet langdurige zorg (WLZ) als de zorgverzekeringswet (GZSP) wordt individueel en in groepsverband gegeven waarbij u kunt werken aan uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wij bieden dagbehandeling in De Molenberg in Groenlo, De Hoge Weide in Lochem en Pronsweide in Winterswijk. Wie komen ervoor in aanmerking:

Lichamelijke en/of psychische beperking
Wanneer er sprake is van een lichamelijke en psychische beperking kunt u aanspraak maken op dagbehandeling.  

NAH, de ziekte van Parkinson, Huntington, Korsakov en dementie
Onze dagbehandeling is ook bedoeld voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en mensen met de ziekte van Parkinson, Huntington of Korsakov. Bij Marga Klompé zijn consulenten werkzaam die u en uw naasten leren omgaan met uw beperkingen. Onze dagbehandeling is aangesloten bij ParkinsonNet en Ketenzorg CVA (hersenbloeding of -infarct). Ook mensen met (vroeg)dementie bieden wij dagbehandeling.

Dagbesteding Ouderen Speciaal (DOS)
Voor ouderen die thuiswonen met een psychiatrisch ziektebeeld dat geen acute behandeling vraagt, is er de Dagbesteding Ouderen Speciaal (DOS) in de Vredense Hof in Winterswijk. Marga Klompé en GGNet werken hierin samen. In een huiselijke omgeving organiseren wij verschillende activiteiten waarbij wij de nadruk leggen op structuur, een zinvolle dagbesteding en sociale contacten. Voor deelname aan DOS is een indicatie nodig. Onze adviseurs kunnen u hier meer over vertellen.  

Dagbehandeling aanvragen en de kosten

Vaak bent u al bekend bij ons en bekijken we samen waarin dagbehandeling kan ondersteunen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u een beschikking nodig van uw gemeente, het CIZ of uw huisarts. Onze adviseurs kunnen u hierbij adviseren of ondersteunen. Afhankelijk van de financierinsgvorm betaalt u eventueel een eigen bijdrage.