Informatie rondom coronaLees meer

GZSP (dagbehandeling)

Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) wordt individueel en in groepsverband gegeven waarbij u kunt werken aan uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wij bieden GZSP-zorg in De Molenberg in Groenlo, De Hoge Weide in Lochem en Pronsweide in Winterswijk. Het is bedoeld voor mensen die thuiswonen en geen WLZ indicatie hebben. Wie komen ervoor in aanmerking:

Lichamelijke en/of psychische beperking
Wanneer er sprake is van een lichamelijke en psychische beperking kunt u aanspraak maken op GZSP-zorg. 

NAH, de ziekte van Parkinson, Huntington, Korsakov en dementie
Onze GZSP is ook bedoeld voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en mensen met de ziekte van Parkinson, Huntington of Korsakov. Bij Marga Klompé zijn consulenten werkzaam die u en uw naasten leren omgaan met uw beperkingen. Onze GZSP is aangesloten bij ParkinsonNet en Ketenzorg CVA (hersenbloeding of -infarct). Ook mensen met (vroeg)dementie bieden wij GZSP-zorg.

GZSP aanvragen en de kosten

Vaak bent u al bekend bij ons en bekijken we samen waarin GZSP kan ondersteunen. Om in aanmerking te komen voor GZSP-zorg heeft u een doorverwijzing nodig van uw huisarts, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist. Wij kunnen u adviseren of ondersteunen bij het aanvragen van deze doorverwijzing. De zorg wordt betaald door uw ziektekostenverzekeraar uit het basispakket. De zorg valt onder uw eigen risico.

Vervoer
Wanneer u vervoer (taxi of taxibus) nodig heeft  om naar de GZSP-zorg te komen, kunt u dit aanvragen bij uw zorgverzekering. Soms vraagt uw zorgverzekeraar hiervoor een machtiging van uw arts. U krijgt een bedrag per kilometer van uw zorgverzekering. Daarnaast moet u altijd een vast bedrag per jaar betalen voor uw vervoer naar de GZSP-zorg.

Meer informatie over GZSP?

Bekijk de digitale folder van het ministerie van VWS over GZSP-zorg of neem contact op met Service & Bemiddeling, zij helpen u graag verder. U bereikt hen via T (0544) 47 41 14 of mail naar serviceloket@szmk.nl.