Informatie rondom coronaLees meer

Dagbehandeling

Dagbehanding wordt individueel en in groepsverband gegeven waarbij u kunt werken aan uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wij bieden dagbehandeling voor mensen met lichamelijke beperkingen in De Molenberg in Groenlo, De Hoge Weide in Lochem en Pronsweide in Winterswijk.

NAH, de ziekte van Parkinson en dementie
Onze dagbehandeling is ook bedoeld voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en mensen met de ziekte van Parkinson. Bij Marga Klompé zijn consulenten werkzaam die u en uw naasten leren omgaan met uw beperkingen. Onze dagbehandeling is aangesloten bij ParkinsonNet en Ketenzorg CVA (hersenbloeding of -infarct). Ook mensen met dementie bieden wij dagbehandeling.

Dagbesteding Ouderen Speciaal (DOS)
Voor ouderen die thuis wonen met een psychiatrisch ziektebeeld dat geen acute behandeling vraagt is er de Dagbesteding Ouderen Speciaal (DOS) in Vredense Hof in Winterswijk. Marga Klompé en GGNet werken hierin samen. In een huiselijke omgeving organiseren we verschillende activiteiten waarbij we de nadruk leggen op structuur, een zinvolle dagbesteding en sociale contacten met andere mensen. Voor deelname aan de DOS is een indicatie nodig.

Dagbehandeling aanvragen en de kosten

Vaak bent u al bekend bij ons en bekijken we samen waarin dagbehandeling kan ondersteunen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u een beschikking nodig van uw gemeente of het CIZ. Wij kunnen u adviseren of ondersteunen bij het aanvragen van deze beschikking. Afhankelijk van de financieringsvorm betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.

Meer informatie over dagbehandeling?
Neem dan contact op met Service & Bemiddeling, zij helpen u graag verder. U bereikt hen via T (0544) 47 41 14 of mail naar serviceloket@szmk.nl.