Dagbesteding

Ondersteuning bij uw daginvulling
U wilt graag vertrouwd en plezierig leven, in een goede gezondheid. Het liefst blijft u zo lang mogelijk actief en betrokken bij de samenleving. Deelname aan een beweeggroep, geheugenfitness, samen koken, een potje biljarten of een kopje koffie drinken kunnen er toe bijdragen om plezierig de dag door te komen. De behoefte daaraan kan toenemen als u door lichamelijk of geestelijke klachten minder mobiel wordt, of als u door een ziekte of beperking begeleiding nodig heeft. Door ondersteuning bij uw daginvulling is het vaak mogelijk langer in uw vertrouwde huis te blijven wonen.

Wat doen we zoal
Onderdelen van het programma zijn bijvoorbeeld geheugenoefeningen, muziekactiviteiten, sport en spel, uiterlijke verzorging en koken. Met dit programma wordt u gestimuleerd om activiteiten te ondernemen. Ook bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk een maaltijd te nuttigen. Afhankelijk van uw wensen kunt u een of meerdere dagen deelnemen aan de activiteiten. Door het vaste programma weet u precies waar u aan toe bent en wat u kunt verwachten. Dat geeft een rustig en vertrouwd gevoel.

Locaties
Wij bieden dagbesteding aan in Beth San in Aalten, De Hoge Weide in Lochem, De Molenberg in Groenlo, De Berkhof in Winterswijk, en Pronsweide in Winterswijk. Meer informatie over de dagcentra in Winterswijk vindt u hier.

In de De Hassinkhof in Beltrum, De Molenberg in GroenloDe Pelwijk in Winterswijk, Stegemanhof in Aalten en het Ambthuis in Bredevoort vindt u een Huis van de Buurt waar activiteiten worden georganiseerd voor ouderen in de buurt van deze locaties.

Dagbesteding Ouderen Speciaal (DOS)
Voor ouderen die thuis wonen met een psychiatrisch ziektebeeld dat geen acute behandeling vraagt is er de Dagbesteding Ouderen Speciaal (DOS) in Vredense Hof in Winterswijk. Marga Klompé en GGNet werken hierin samen. In een huiselijke omgeving organiseren we verschillende activiteiten waarbij we de nadruk leggen op structuur, een zinvolle dagbesteding en sociale contacten met andere mensen. Voor deelname aan de DOS is een indicatie nodig.

Dagbesteding aanvragen en kosten

U vraagt dagbesteding aan bij uw gemeente. De WMO-consulent van uw gemeente. Uw gemeente laat u weten of u voor dagbesteding in aanmerking komt. Komt u in aanmerking? Dan kunt u aangeven dat u bij Marga Klompé dagbesteding wilt ontvangen. Wij nemen dan contact met u op. Samen bekijken we dan waar dagbesteding kan plaatsvinden en voor hoeveel uren of dagen. Voor dagbesteding betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt bepaalt door het CAK en is afhankelijk van uw inkomen.

Meer informatie over dagbesteding?

Neem dan contact op met Service & Bemiddeling, zij helpen u graag verder. U bereikt hen via T (0544) 47 41 14 of mail naar serviceloket@szmk.nl.