Lees meer over de nieuwbouwplannen

Afasie en logopedie

Afasie is een taalstoornis. Deze ontstaat vaak door hersenletsel in de linker hersenhelft. Vaak veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar het kan ook zijn dat het door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen ontstaat. En als het taalsysteem in de rechterhersenhelft zit, wat bij sommige mensen het geval is, kan aan die kant een afasie optreden. Afasie komt het meest voor bij volwassenen en ouderen. 

Spreken, lezen en schrijven is moeilijk voor mensen met een afasie. Dat zorgt voor problemen in de communicatie. Bij de ene persoon kan de afasie ernstiger zijn dan bij de ander. Dat komt onder andere door de plaats en de ernst van het hersenletsel. Ook het vroegere taalvermogen, iemands persoonlijkheid en zijn algehele gezondheid spelen een rol..

Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen, maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden. Zij zeggen bijvoorbeeld een ander woord dan wordt bedoelt. Ook komt het voor dat afasiepatiënten juist wél veel spreken, maar het voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen. Deze patiënten hebben vaak problemen met het begrijpen van taal. 

Naast het spreken en begrijpen kunnen er problemen zijn met het lezen en schrijven. Het lezen van een boek of het volgen van ondertiteling op de televisie is moeilijk, soms onmogelijk. En schrijfproblemen maken het bijvoorbeeld moeilijk om een boodschappenlijstje te maken. 

Het herstel van de taal- en spraakproblemen vindt voornamelijk plaats in de eerste drie tot zes maanden na de beroerte. In deze periode is veel logopedie therapie belangrijk.

Wat doet de logopedist?

Na de kennismaking neemt de logopedist eerst een onderzoek af naar het begrijpen en uiten van gesproken en geschreven taal. De logopedist gaat na hoe de communicatie van de patiënt met zijn omgeving (partner, familie) verloopt. Deze resultaten worden met de patiënt en zijn familie besproken. 

De behandeling is op maat, gericht op de problematiek van de patiënt. Er worden oefeningen gedaan om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Ook wordt de patiënt en zijn directe omgeving geleerd hoe zij op een andere manier met elkaar kunnen communiceren. Het kan zijn dat een communicatiehulpmiddel zinvol is. De logopedist geeft hierover voorlichting en advies en begeleid de patiënt en zijn omgevng hierin.

Wilt u meer weten over afasie en logopedie van Marga Klompé of heeft u een logopedist nodig? Bel dan met één van onze logopedisten op telefoonnummer 0544 – 47 41 00. Mailen kan ook naar logopedie@szmk.nl.