Informatie rondom coronaLees meer

Bij welke problemen kan ik bij een logopedist van Marga Klompé terecht?

Communicatie kan bemoeilijkt worden door problemen met: taal, articulatie(spraak), stem, gehoor en slikken. De logopedisten van Marga Klompé werken binnen de behandeling aan het verbeteren of het zo goed mogelijk in standhouden van deze functies.
Mensen die met de volgende problemen te maken krijgen, komen bij de logopedist:

Taal
Bij hersenaandoeningen kunnen taalproblemen ontstaan. Iemand kan bijvoorbeeld de goede woorden of de woordvolgorde niet vinden. Ook kan het zijn dat het begrijpen van boodschappen en informatie moeilijk gaat. De logopediebehandeling is er dan gericht op het trainen van de taalvaardigheden. Daarnaast kan de behandeling zich richten op het aanleren van andere strategieën om zich uit te drukken. Bijvoorbeeld door iets aan te wijzen of gebruik te maken van visueel materiaal, zoals foto’s en geschreven tekst.

Articulatie
Bij articulatieproblemen is er iets mis met de spieren of de aansturing van de spieren van de mond en/of het mondgebied. Daardoor neemt de verstaanbaarheid af. De logopedist oefent bij articulatieproblemen aan de mondmotoriek en de klankvorming om zo de uitspraak te verbeteren. Een andere mogelijkheid is het leren omgaan met een ondersteunend communicatiehulpmiddel, zoals het gebruik van een computer.

Stem
Bij stemproblemen wordt aandacht besteed aan een goede houding, ademhaling en het aanleren van stemtechnieken. Zo kan het stemgebruik verbeteren en zal de stem zo optimaal mogelijk klinken.

Gehoor
Bij gehoorproblemen kunnen zowel de slechthorende als zijn omgeving geholpen zijn bij advies over omgang met de slechthorendheid en bijvoorbeeld een hoorapparaat. Ook een training in het spraakafzien (liplezen) behoort tot de mogelijkheden.

Kauwen en slikken
Eten en drinken kan soms gepaard gaan met kauw- of slikproblemen. De logopedist bepaalt of training de kauw- en slikfunctie kan verbeteren. Ook wordt er gekeken of aanpassing van het voedsel nodig is. Tevens geven de logopedisten adviezen voor houding en voor aangepaste sliktechnieken.