Lees meer over de nieuwbouwplannen

Bij welke problemen kan ik bij een logopedist van Marga Klompé terecht?

Communicatie kan bemoeilijkt worden door problemen met: taal, articulatie(spraak), stem, gehoor en slikken. De logopedisten van Marga Klompé werken binnen de behandeling aan het verbeteren of het zo goed mogelijk in standhouden van deze functies. Mensen die met de volgende problemen te maken krijgen, komen bij de logopedist:

Taal
Bij hersenaandoeningen kunnen taalproblemen ontstaan. Iemand kan bijvoorbeeld de goede woorden of de woordvolgorde niet vinden. Ook het begrijpen van boodschappen en informatie gaat moeilijk. U begrijpt informatie minder goed of trager. De logopediebehandeling is dan gericht op het trainen van de taalvaardigheden. Daarnaast kan de behandeling zich richten op het aanleren van andere strategieën om zich uit te drukken. Bijvoorbeeld door iets aan te wijzen of gebruik te maken van visueel materiaal, zoals foto’s en geschreven tekst.

Articulatie
Bij articulatieproblemen is er iets mis met de spieren of de aansturing van de spieren van de mond en/of het mondgebied. Daardoor bent u bijvoorbeeld minder goed te verstaan. De logopedist geeft oefeningen voor mondmotoriek en spraak om uw uitspraak te verbeteren. Of de logopedist leert u omgaan met een ondersteunend communicatiehulpmiddel, zoals het gebruik van een computer.

Stem
Bij stemproblemen wordt aandacht besteed aan een goede houding, ademhaling en het aanleren van stemtechnieken. Zo kan het stemgebruik verbeteren en zal de stem zo optimaal mogelijk klinken.

Gehoor
Bij gehoorproblemen kunnen zowel de slechthorende als zijn omgeving geholpen zijn bij advies over omgang met de slechthorendheid en bijvoorbeeld een hoorapparaat. Ook een training in het spraakafzien (liplezen) behoort tot de mogelijkheden.

Kauwen en slikken
Eten en drinken kan soms gepaard gaan met kauw- of slikproblemen. De logopedist bepaalt of training de kauw- en slikfunctie kan verbeteren. Ook wordt gekeken of aanpassing van het voedsel nodig is en geeft de logopedist adviez voor houding en aangepaste sliktechnieken.