Werkgroep Levensvragen

Marga Klompé, Careaz en Streekziekenhuis Koningin Beatrix hebben samen de Werkgroep Levensvragen opgericht. U bent echt niet de enige die met levensvragen en zingevingsvragen rondloopt. Wij helpen u daarbij. 

Een fysiotherapeut

Wij helpen wanneer u:

  • Behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek;
  • Een moment van bezinning zoekt;
  • Hardop wilt nadenken over uw leven tot nu toe;
  • Vooruit wilt kijken naar uw levenseinde
Onze geestelijk verzorgers kunnen u daarbij helpen. Zij ondersteunen mensen met levensvragen en bevorderen zingeving. Door middel van individuele begeleiding, groepsgesprekken, lezingen en scholing.

Werkgroep voor Oost-Achterhoek

De geestelijk verzorgers van Marga Klompé, Careaz en Streekziekenhuis Koningin Beatrix zijn gaan samenwerken in een nieuw initiatief en hebben de Werkgroep Levensvragen opgericht. Het doel van de werkgroep is zich regionaal inzetten voor meer bewustwording en ondersteuning van levensvragen en zingeving.
 
Niet alleen cliënten of patiënten van Careaz, Marga Klompé of Streekziekenhuis Koningin Beatrix kunnen een beroep doen op de Werkgroep Levensvragen. De uitnodiging geldt voor inwoners van de gehele regio Oost-Achterhoek. Onze geestelijk verzorgers gaan graag met u in gesprek, ongeacht uw levensbeschouwing.
 

Contact

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar levensvragen.oostachterhoek@gmail.com. Of bel met 06 - 53 98 40 52.

De werkgroep organiseert:

Wilt u graag eens met anderen praten over levensvragen die passen bij bovenstaande thema’s? Kom dan naar ‘Koffie met een (luisterend) oortje. Geestelijk verzorgers Gerrie Slütter-Peterkamp en Imka Wieggers, gaan graag met u in gesprek. Dit onder het genot van een kopje koffie.

Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek in Oost Achterhoek waar thema’s over palliatieve zorg besproken worden. Het is een trefpunt voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden. Het netwerk palliatieve zorg Oost Achterhoek heeft het initiatief genomen om deze avonden ook in de gemeente Oost Gelre te gaan organiseren. Er zijn altijd meerdere ervaren vrijwilligers en hulpverleners aanwezig: geestelijk verzorgers, medewerkers van hospice de Lelie en VIT- hulp bij mantelzorg. Stichting Roparun sponsort de eerste drie avonden.
 
Bij slecht nieuws staat de wereld op z’n kop. Voor zowel degene die het bericht krijgt als voor de naasten. Er is verwarring, een bodemloze put. Iemand kan boosheid voelen, ontredderd zijn. Wat gebeurt er allemaal? Moet alles wat kan en wil ik dat wel? Waar haal ik kracht vandaan? Wat vind ik werkelijk belangrijk? Met elkaar gaan we op zoek naar wat kan helpen en welke personen daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Geestelijke zorg van Marga Klompé heeft een drietal scholingsmodules ontwikkeld:

  • Omgaan met verlies
  • Omgaan met Levensvragen
  • Spiritualiteit binnen de palliatieve zorg 
Deze modules worden aangeboden aan de deelnemende partijen en aan externe partijen en worden verzorgd door de geestelijk verzorgers van Marga Klompé.
 
Hebt u belangstelling om een dergelijke scholing te volgen of wilt u deze aanbieden aan uw eigen medewerkers of vrijwilligers, stuur dan een e-mail naar Levensvragen.oostachterhoek@gmail.com.

Huisartsen en andere zorgverleners kunnen patiënten doorverwijzen naar een geestelijk verzorger van de Werkgroep Levensvragen. Het gaat daarbij om begeleiding bij levensvragen, ziekte en eindigheid of om begeleiding van naasten en mantelzorgers bij het ziekteproces of rouwverwerking.