Informatie rondom coronaLees meer

Observatieafdeling

Marga Klompé start samen met het SKB en huisartsen een nieuwe vorm van acute en tijdelijke opvang voor ouderen zodat eerder de juiste plek voor hen gevonden wordt. Begin oktober wordt de observatieafdeling geopend in Marga Klompé locatie Pronsweide in Winterswijk. Meer weten? In de veelgestelde vragen hieronder staat meer informatie.

Veelgestelde vragen

De groep kwetsbare ouderen met een complexe hulpvraag neemt toe. Zij komen met hun hulpvraag terecht bij de huisarts die vaak geen andere mogelijkheid heeft dan hen door te sturen naar het ziekenhuis. Thuis gaat het op dat moment niet langer en er zijn onvoldoende andere opvangmogelijkheden voor deze groep ouderen. Dit stagneert de doorstroom in het ziekenhuis. Er is behoefte aan een tussenoplossing waarin deze groep ouderen tijdelijk opgevangen kan worden en zij op de juiste plek terechtkomen. Marga Klompé heeft daarom besloten om een voorziening op te zetten die tijdig kan inspelen op deze behoefte. Voor Marga Klompé past deze nieuwe ontwikkeling bij het uiteindelijk langer thuis blijven wonen in de eigen omgeving.

De observatieafdeling biedt kortdurende opvang als tussenstap terug naar huis of naar andere voorzieningen als thuiszorg, een verpleeghuis of revalidatie. De afdeling heeft 16 plaatsen. Er is 24 x 7 deskundig zorgpersoneel van Marga Klompé aanwezig. Ouderen met een hulpvraag blijven maximaal 9 dagen. Zij worden in die 9 dagen geobserveerd en krijgen een diagnose.
 
Na maximaal negen dagen vindt een overdracht plaats. Meestal naar de thuissituatie, waarbij de huisarts (en mogelijk thuiszorg) de nazorg en begeleiding weer overneemt. In sommige gevallen zal de oudere niet naar huis gaan, maar komt hij of zij bij Marga Klompé wonen.

Het gezamenlijke project van Marga Klompé met het SKB en de huisartsen in Winterswijk is tijdelijk en betreft in eerste instantie een pilot van twee jaar.

Marga Klompé en de huisartsen in Winterswijk bieden samen met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) de observatiezorg aan voor de kwetsbare groep ouderen in de Oost Achterhoek. Voor de naam van de afdeling is daarom gekozen voor Observatie Oost Achterhoek.

Vanaf maandag 15 juli starten we met het  bouwrijp maken van het terrein. Hiermee verdwijnen een aantal parkeerplaatsen. Ter vervanging hiervan zijn inmiddels 14 andere parkeerplaatsen op het terrein van Pronsweide aangelegd.
 
De daadwerkelijke bouw, het plaatsen van de units, staat voor medio augustus gepland. Vanaf dat moment worden de units aangevoerd en geplaatst. Op de parkeerplaats bij de bouwlocatie komt in week 34 (19 tot en met 23 augustus) een aantal dagen een bouwkraan te staan. Parkeren op deze parkeerplaats wordt dan lastig.

In week 34 (19 tot en met 23 augustus) wordt een bouwkraan geplaatst bij de bouwlocatie. Parkeren op de parkeerplaats achter Pronsweide wordt dan lastig.

In deze week worden ook de units aangevoerd en geplaatst. Het is belangrijk dat er niet geparkeerd wordt langs de doorgaande weg. De vrachtwagens die de units aanvoeren, kunnen er dan namelijk niet langs.

De toegangspoort van de centrale tuin bij woning 10 zal, in verband met de veiligheid, gedurende de bouw afgesloten zijn door middel van een bouwhek. Nadat de units geplaatst zijn, zal de toegangspoort weer zo spoedig mogelijk open gaan.

In week 34 (19 tot en met 23 augustus) is het eenrichtingsverkeer op het terrein van Pronsweide. In deze week worden de units aangevoerd en geplaatst. Er kan dan niet geparkeerd worden langs de doorgaande weg. De vrachtwagens die de units aanvoeren, kunnen er dan namelijk niet langs.

De vrachtauto’s met de units rijden vanaf de Morgenzonweg het terrein op, lossen de units en vertrekken weer via de Leliestraat. Dit in verband met de afmeting van de vrachtauto’s. Gedurende de plaatsing van de units is er daarom sprake van éénrichtingsverkeer op het terrein.

De planning is dat eind september de werkzaamheden zijn afgerond en de bouw wordt opgeleverd. Daadwerkelijke ingebruikname van de units zal vanaf medio oktober zijn.

Bouwkalender

Hieronder staan per weeknummer de bouwwerkzaamheden weergegegeven. We verwachten dat in week 40 (30 september - 4 oktober) de units opgeleverd worden. 
 
Weeknummer Buitenwerk
22-24 Verplaatsen fietsenhok en aanleg parkeerplaatsen
29 Grondwerk
30-31 Grondwerk en aanleg fundatie
33 Plaatsen bouwhekken en rijplaten
34 Plaatsen van de 42 units
35 Buitengevel en dak afwerken
40 Oplevering

De bouwplannen in beeld

Hieronder ziet u de route die de vrachtauto's met de units gaan rijden. Ook zijn er foto's van de grond- en bouwwerkzaamheden en van de units zelf te zien.

Verkeersroute en plattegrond

Meer informatie?

Vragen over de bouwplannen van de observatieafdeling? Contact met ons opnemen kan altijd. Bijvoorbeeld met Dick Lubbers, projectleider Vastgoed. Zie de contactgegevens hiernaast.