Verbetersuggesties of klachten?

Hoe ervaart u Marga Klompé

Wij doen ons best om alles goed te laten verlopen tijdens de periode dat u gebruik maakt van onze zorg- en dienstverlening. En we horen graag of u welke elementen van de zorg, de service, het niveau van dienstverlening of de communicatie u positief ervaart en welke kunnen worden verbeterd. Heeft u suggesties? Mail deze dan naar info@szmk.nl.

Wanneer u niet tevreden bent, is het goed om dit te melden. Probeer het bespreekbaar te maken; bij voorkeur met de direct betrokkene(n). De medewerkers zullen er alles aan doen om het probleem op te lossen. Het is ook mogelijk uw onvrede kenbaar te maken bij de regiomanager of de raad van bestuur. Mocht u hier niet voor willen kiezen of leidt dit tot ontevredenheid? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar.

Klachtenbemiddelaar

De klachtenbemiddelaar is onpartijdig en kijkt samen met u naar de mogelijkheden om de klacht op te lossen. Via deze weg werkt u snel en open aan een oplossing. Bent u niet tevreden over het resultaat van de klachtenbemiddeling? Dan wijst de klachtenbemiddelaar u op de mogelijkheid uw klacht bij de klachtencommissie neer te leggen.

Voor klachtenbemiddeling kunt u contact opnemen met het secretariaat raad van bestuur via telefoon 0544-474100 toestel 3404. U kunt ook een brief sturen aan:

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé
Klachtenbemiddelaar
Postbus 71
7140 AB Groenlo

Klachtencommissie

Zoals aangegeven is het ook mogelijk om een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Dat kan uitsluitend schriftelijk en ondertekend. Deze onafhankelijke commissie werkt binnen wettelijke kaders en het klachtenreglement. Hoe werkt het? De klachtencommissie stuurt uw klacht door naar degene die verantwoordelijk is voor datgene waarover u klaagt. Deze persoon wordt verzocht op uw klacht te reageren. U krijgt deze reactie ter informatie toegestuurd. De commissie verricht onafhankelijk onderzoek naar de klacht en organiseert een hoorzitting waarbij beide partijen in elkaars aanwezigheid worden gehoord. De klachtencommissie beoordeelt de klacht, stelt u of de tegenpartij (gedeeltelijk) in het gelijk en kan de raad van bestuur adviseren maatregelen te nemen. 

Het indienen van een klacht bij de klachtencommissie is kosteloos. U bent vrij om iemand mee te nemen om u bij te staan wanneer u uw klacht mondeling komt toelichten. Ook kunt u op elk moment besluiten de procedure te stoppen. Het adres van de klachtencommissie is:

Klachtencommissie SZMK
p.a. Pasweg 1
7119 AL Winterswijk