Lees meer over de nieuwbouwplannen

Herdenkingsbijeenkomst De Molenberg

Van harte welkom bij de online herdenkingsbijeenkomst 2020 van De Molenberg. Wij gedenken tijdens deze bijeenkomst de bewoners van De Molenberg die zijn overleden tussen 1 september 2019 en 7 januari 2020. De herdenkingsbijeenkomst duurt ongeveer 45 minuten.

Tijdens de bijeenkomst wordt er voor iedere overledene een kaarsje gebrand. Mocht u dat willen, dan kunt u via de receptie een afspraak maken om een herdenkingskaars samen met het herdenkingsboekje op te halen. Een geestelijk verzorger zal deze persoonlijk overhandigen. Op de uitnodigingskaart is per abuis het verkeerde telefoonnummer van De Molenberg geplaatst. Onderstaand telefoonnummer is juist. 

Contact herdenkingskaars en -boekje
Receptie Molenberg:
E:           receptie.molenberg@szmk.nl
T:           0544-474100