Informatie rondom coronaLees meer

Vacature

Marga Klompé zoekt een lid raad van toezicht met aandachtsgebied zorg. Wil jij bijdragen aan ‘het beste van elk moment’ en vanuit balans werken aan eigentijds toezicht in een dynamische context? Lees dan snel verder.

Wie zijn we en wat doen we?

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé is één van de grotere ouderenzorgorganisaties in de regio en heeft als missie om samen met partners mensen te ondersteunen om zo lang mogelijk het leven te leiden zoals zij dat zelf zouden willen. Met als motto: ‘voor het beste van elk moment’. De denkwerelden van zowel Marga Klompé als Machteld Huber zijn een belangrijke bron van inspiratie voor de organisatie. Er werken 2200 medewerker (1010 fte), bijgestaan door zo`n 1200 vrijwilligers.

Marga Klompé biedt zorg en ondersteuning, zowel thuis en op de 14 locaties in Oost Achterhoek. De afzonderlijke locaties hebben een grote mate van zelfstandigheid. Zij geven zelf vorm aan hun identiteit en lokale karakter. De jaarlijkse omzet is circa € 85 miljoen.

Samen met medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en partners zet Marga Klompé zich elke dag in om het beste uit elk moment te halen. Voor cliënten. En voor elkaar. De speciale momenten, de moeilijke momenten, maar juist ook die ‘gewone’ momenten die voor een beetje geluk zorgen. Dat wordt gedaan met een nuchtere aanpak, zoals we dat in onze regio gewend zijn. Zonder fratsen, maar mét een glimlach.

Marga Klompé heeft voor 2020-2022 haar strategie bepaald, als uitkomst van een iteratief en gezamenlijk proces. De strategische routes zijn benoemd als:

 • een leven vol betekenis;
 • fluitend naar je werk;
 • sublieme samenwerkers.
De raad van toezicht (rvt)
Marga Klompé kent een tweehoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op de wijze waarop de raad van bestuur bestuurt en op de resultaten van deze besturing in termen van kwaliteit van zorg, financiële resultaten en good governance. Dit om vanuit de rol en verantwoordelijkheid van de rvt mede te borgen dat Marga Klompé de best mogelijke zorg aan haar cliënten biedt en kan blijven bieden. De raad heeft recent haar toezichtvisie geëxpliciteerd en goede balanceerkunst benoemd als belangrijke uitdaging: ‘Goed toezicht vereist het balanceren tussen verschillende contexten en invalshoeken’. De raad van toezicht komt circa zes maal per jaar als raad bijeen en kent een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een kwaliteitscommissie. Jaarlijks worden de rvt én de drie commissies geëvalueerd.

De rvt bestaat op dit moment uit 6 leden, waarvan 3 leden najaar 2021 aan het eind van hun termijnen zijn. De raad heeft besloten de bezetting per 1 oktober 2021 terug te brengen naar 5 personen. Er ontstaan zodoende 2 vacatures waarvan 1 positie reeds ingevuld is.

Nieuw lid voor de raad van toezicht
De raad zoekt een nieuwe collega die die complementair is aan de zittende leden en die de toezichtvisie van de raad omarmt. Er wordt gezocht naar een lid specifiek met het aandachtsgebied zorg. Daarbij streeft de Raad van Toezicht ook in het eigen team naar diversiteit en zoekt voor deze vacature nadrukkelijk een vrouwelijke en ervaren toezichthouder. Ook wordt verwacht dat de nieuwe collega beschikt over een netwerk in de regio van Oost Nederland. Beoogd wordt om de benoeming per 1 november 2021 te laten plaatsvinden. 

Van het nieuwe lid wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief is en een bijdrage levert aan het versterken van de raad op het gebied van werkgeverschap en de klankbordrol van de raad. Daarnaast dient het nieuwe lid te beschikken over balanceerkunst tussen inspirerend klankbord en scherp toezicht. Ook wordt  verwacht dat zij actief een bijdrage levert aan de dialoog met stakeholders, binnen de raad als kritische teamspeler fungeert  en de verdere ontwikkeling van eigentijds toezicht kan entameren.

Profiel algemeen
Een lid van de raad van toezicht van Marga Klompé beschikt over:
 • een academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 • affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de stichting;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • kennis van en inzicht in de actuele governancecode zorg en in het samenspel tussen raad van toezicht en raad van bestuur;
 • de capaciteit en de mentaliteit om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te beoordelen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen om als sparringpartner invulling te geven aan het toezichthouderschap;
 • de kwaliteiten van een teamspeler;
 • voldoende toewijding en beschikbaarheid.
Profiel zorg
Voor de toezichthouder met het profiel zorg gaat het om de volgende aanvullende competenties en drijfveren:
 • Bestuurlijke ervaring: heeft bestuurlijke ervaring in de zorg;
 • heeft visie op de ontwikkelingen in en de maatschappelijke opgave voor de langdurige zorg;
 • heeft ervaring met het verder brengen van samenwerking in netwerken en een netwerk in de regio;
 • Dynamiek in dialoog: is gericht op het werken in teamverband en weet dynamiek en diversiteit in dialoog te brengen;
 • Toezicht met balanceerkunst: kan balans houden tussen de rol als sparringpartner en strak toezicht;
 • Verbindend en communicatief: maakt verbinding en zoekt de dialoog met RvB en stakeholders;
 • heeft ervaring met organisatieontwikkeling, affiniteit met zelforganisatie en draagt bij aan het gezamenlijk verder brengen van eigentijds toezicht.
Samenstelling team
Marga Klompé streeft naar diversiteit in de raad in brede zin. Uit de aard van haar identiteit zoekt de raad voor de huidige vacatures nadrukkelijk vrouwelijke toezichthouders.

Vergoeding
De leden ontvangen een vergoeding die in overeenstemming is met WNT-klasse 4 en de richtlijnen van de NVTZ.

Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reinier Gosselink, voorzitter selectiecommissie raad van toezicht te bereiken via T 06 10 01 44 20. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Milou Weeink, adviseur recruitment & arbeidsmarktcommunicatie via T 06 82 70 83 86. Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via onderstaand formulier. Reageren kan tot en met vrijdag 24 september a.s.

Informatieprocedure
De selectiegesprekken vinden plaats, zo mogelijk bij Marga Klompé, evenals de adviesgesprekken met de raad van bestuur. De data van de selectiegesprekken worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Een online ACT-meting maakt onderdeel uit van de procedure. Doelstelling is de procedure af te ronden medio oktober 2021 start werkzaamheden 1 november 2021.

Akkoord: