08 mei 2024

25 jaar dagcentrum: wat is er veranderd?

Yvonne Tiggeloven en Jacqueline Gussinklo werken bij dagcentrum De Molenberg en hebben jarenlange ervaring op het gebied van activiteiten. Met beiden kijken we terug op wat er veranderd is in de laatste 25 jaar. Aan het enthousiasme waarmee ze werken is niks veranderd, wel aan het type activiteiten.

“Waar we 25 jaar geleden veelal grote groepsactiviteiten hadden, is het nu veel kleinschaliger en meer vanuit de behoefte van de bezoeker. De vrouwen sloegen collectief aan het breien, de breimandjes kwamen op tafel en iedereen werd geacht mee te doen. Voor de heren gold hetzelfde, maar dan met houtbranden of pitrieten, om maar eens wat te noemen. We kijken nu veel meer naar de persoon, gaan met hem of haar in gesprek en horen het levensverhaal aan. We bekijken wat iemand kan, maar vooral naar wat er leeft aan belangstelling voor activiteiten en wat we kunnen betekenen voor die persoon. Wil iemand een individuele activiteit doen, dan is dat ook prima. De behoefte vanuit de bezoeker is de essentie voor een goed welbevinden. We sturen en begeleiden nu veel meer op afstand bij activiteiten dan vroeger. Men is zelfstandiger als groep nu. Ik herinner mij nog hoe we gingen koken voor de bezoekers. Je was er enorm druk mee, terwijl de bezoekers niet eens meehielpen. Pannenkoeken bakken gebeurt nog wel eens, maar dan meer als groepsgebeuren en met hulp van vrijwilligers. Met de vrijwilligers kunnen bezoekers op de duofiets of samen een wandeling maken.”

“Maar ook nu zie je nog steeds dat Rummikub populair is, alleen is het nu meer een sociale gebeurtenis. Mensen helpen elkaar en praten over andere dingen onder het spelen. Dat zie je ook bij een andere activiteit die er nog steeds is, het lezen van een krant in een groep. Veelal kennen ze het nieuws al, ze hebben immers vaak zelf een mobiel. Toch blijft het voorlezen van de krant een mooi moment. De mensen zijn veel meer op de hoogte dan in het verleden. Er wordt dan gediscussieerd over het nieuws. Mooie taak voor ons om ook dit in goede banen te leiden. Bezoekers zijn in veel dingen veranderd en met de tijd meegegaan. Zij willen nu ook met de voornaam aangesproken worden. Iets wat 25 jaar geleden ondenkbaar was. Gesprekken gaan nu dieper en leveren waardevolle momenten op. We zien dit wanneer mensen foto`s of voorwerpen van vroeger meenemen. Mooie herinneringen komen dan op tafel. Ook zijn we met de cliënten naar de vluchtelingenopvang voor Oekraïners geweest. Dit maakte indruk.”

“Karel is geliefd hier. Hij is de serveerrobot die dagelijks het eten komt brengen. De  komst van Karel is iedere dag een prachtig moment. Als er een jarige is, zingt Karel een verjaardagsliedje. Spotify, ook zoiets van de laatste jaren, we gebruiken het vaak bij muziekactiviteiten. Ook in combinatie met bewegen en gymnastiek. Muziek, denk daarbij aan de jaarlijkse Top 2000, en bewegen zijn essentiële onderdelen van onze activiteiten."

Deel dit bericht via: Twitter Facebook Mail