Informatie rondom coronaLees meer

03 juli 2019

In gesprek over mogelijke nieuwbouw aan de Wooldseweg

Op dinsdag 2 juli heeft Marga Klompé samen met cliënten, medewerkers en omwonenden gesproken over de mogelijke nieuwbouwlocatie van de Vredense Hof aan de Wooldseweg 12 in Winterswijk. Cliënten en medewerkers zijn vooral positief over de mogelijke nieuwbouw. Omwonenden zijn verdeeld, maar hebben hun wensen en zorgen kunnen delen.
 
Half maart werd bekend dat Marga Klompé de wens heeft om een nieuwe locatie dichterbij het centrum van Winterswijk te realiseren. Dichter bij voorzieningen, meer reuring en toekomstbestendig. Daarvoor zijn meerdere locaties onderzocht, waarbij de locatie Wooldseweg 12 de meest kansrijke bleek. Wij hebben de gemeente Winterswijk toen gevraagd mee te werken aan een wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente gaf aan hieraan mee te willen werken. Dat was een belangrijke voorwaarde voor ons en daarom zijn we een haalbaarheidsonderzoek gestart. 
 
Afgelopen dinsdag hebben we bijeenkomsten georganiseerd met cliënten en medewerkers van de Vredense Hof en omwonenden van de Wooldseweg om de nieuwbouwplannen met elkaar te bespreken. Om een impressie van het gebouw te geven zijn door een stedenbouwkundige een aantal verkennende schetsen gemaakt. Deze zijn getoond tijdens de bijeenkomsten.

Omwonenden konden aan thematafels hun vragen en zorgen uiten over zaken als het gebouw, de parkeerruimte en de zorgverlening. De opkomst was hoog. Zo'n 40 omwonenden waren aanwezig. Marga Klompé wil nadrukkelijk ook de belangen van de omwonenden meenemen in het ontwerp en uitvoering van de mogelijke nieuwbouwlocatie. De avond op 2 juli was dan ook de eerste van een viertal bijeenkomsten om omwonenden zo goed mogelijk te betrekken bij de plannen in de wijk.

Deel dit bericht via: Twitter Facebook Mail