Lees meer over de nieuwbouwplannen

26 november 2021

Thuiszorg Oost-Gelderland schaalt zorg af en bereidt voor op code zwart

De zeven organisaties voor thuiszorg en ouderenzorg (VVT) in Oost-Gelderland gaan hun zorgverlening drastisch verminderen en trekken samen op in het plaatsen van patiënten uit het ziekenhuis. Tegelijkertijd wordt het scenario voorbereid waarin alleen nog de minimaal noodzakelijke zorg wordt verleend.

Uitstroom ziekenhuis moet doorgaan
Wijkverpleging en verpleeghuiszorg speelt een belangrijke rol in de zorg aan corona patiënten: veel kwetsbare patiënten zijn na ziekenhuiszorg afhankelijk van verpleegkundige zorg thuis, of van tijdelijke opvang of revalidatie in een verpleeghuis. Wanneer deze uitstroom uit het ziekenhuis in gevaar komt, kan de gehele zorgketen vastlopen. Tegelijkertijd kampen VVT-organisaties met zeer hoge belasting. Zo zijn er veel meer mensen die reguliere acute zorg nodig hebben, dan in de eerste corona golven. Ook is de belasting hoog door complexere corona zorg, uitbraken in verpleeghuizen en oververmoeidheid en ziekte bij de medewerkers.

Samen zorgen voor verantwoorde zorg
In het belang van zorg en zorgmedewerkers besluiten zeven organisaties in Oost-Gelderland om de zorg in de hele regio ingrijpend af te schalen: Azora, Buurtzorg, Careaz, De Gouden Leeuw Groep, Marga Klompé, Markenheem en Sensire. Dat betekent concreet dat bepaalde vormen van niet-medisch noodzakelijke zorg niet of minder worden verleend. In delen van de Achterhoek is daar overigens al sprake van. 

Door gezamenlijk af te schalen is het mogelijk om de noodzakelijke zorg in de hele regio zo verantwoord mogelijk in te richten. Zorgverleners die door de afschaling van zorg beschikbaar komen, worden ingezet voor zowel corona- als niet coronapatiënten die afkomstig zijn uit het ziekenhuis en worden opgenomen op revalidatie-afdelingen van verpleeghuizen. Coronapatiënten worden opgevangen op een centrale corona-afdeling van De Slingebeek in Gaanderen.

Voorbereiding volgend scenario
Zorgorganisaties zien dat de druk op de zorg groot is en houden rekening met een verdere toename. Daarom bereiden de organisaties zich ook gezamenlijk voor op het volgende scenario, waarin de zorgverlening tot een medisch-noodzakelijk minimum wordt beperkt. Onze bestuurder Marcel Duvigneau namens de samenwerkende organisaties: “Dat zijn zeer ingrijpende maatregelen voor mensen die afhankelijk zijn van zorg, en ook voor mantelzorgers op wie opnieuw een ingrijpend beroep wordt gedaan. Toch zien we deze gezamenlijke, gecoördineerde actie als de minst slechte benadering; door de druk zo goed mogelijk te verdelen blijven we in staat acute zorg te leveren.”

Bijval ziekenhuizen
Het besluit van de zorgorganisaties kan rekenen op bijval vanuit de regionale ziekenhuizen, stelt Jeltje Schraverus, bestuurder van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. “We waarderen deze maatregel bijzonder, juist in de fase waarin ook de ziekenhuizen zich nu bevinden”.

Deel dit bericht via: Twitter Facebook Mail