30 april 2024

Volgende fase nieuwbouwplannen Vredense Hof

We hebben de wens om nieuwbouw voor de Vredense Hof te realiseren. Aan de Parallelweg in Winterswijk. Een fijne plek voor onze cliënten, dichtbij voorzieningen en met meer reuring. Op 30 april 2024 hebben we samen met de gemeente Winterswijk de koopovereenkomst getekend.
 
De voorwaarden waaronder wij de grond aan de Parallelweg kunnen aankopen, zijn samen met de gemeente Winterswijk in een koopovereenkomst uitgewerkt. Deze koopovereenkomst hebben wij en de gemeente Winterswijk op 30 april 2024 getekend. Bestuurder Marcel Duvigneau: “We zijn ontzettend blij met deze stap. De Parallelweg is een mooie plek dichtbij de voorzieningen waar onze cliënten prachtig kunnen wonen. Het is fijn dat we deze mijlpaal hebben bereikt. Een belangrijke stap in de lange weg om vervangende nieuwbouw voor de huidige Vredense Hof te realiseren.”
 
Wethouder Gosse Visser van de gemeente Winterswijk is blij met het zetten van de handtekening: “De komst van Marga Klompé is een waardevolle toevoeging aan de Parallelweg als de entree van Winterswijk. De huidige Vredense Hof krijgt met de verhuizing naar de Parallelweg een nieuwe invulling. Die plek is zeer geschikt om sociale huurwoningen te realiseren, waar wij als gemeente groot voorstander van zijn. Hiermee kunnen we een grote stap zetten in het realiseren van onze woningbouwambitie.”
 
Volgende stap
Het tekenen van de koopovereenkomst is de aanzet naar de volgende processtap: de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan en de wijziging van het bestemmingsplan.
 
Toename aantal ouderen
We zijn voornemens om 140 appartementen te bouwen: voor de huidige bewoners van de Vredense Hof en ook verkennen we de verplaatsing van de capaciteit van de zorgvragers van de somatische afdelingen van Pronsweide.
 
Omdat het aantal ouderen in Winterswijk toeneemt, wordt nog onderzocht hoeveel appartementen in het nieuwe gebouw wenselijk en - stedenbouwkundig gezien - mogelijk zijn. Ook wordt onderzocht hoe woningcorporatie De Woonplaats in dit initiatief kan participeren ten aanzien van zorggeschikte woningen.
 
Globale planning
2024: stedenbouwkundig plan en start procedure wijziging bestemmingsplan
2025: ontwerp en aanbesteding
2026: start bouw
 
Meer informatie
Alle informatie over de nieuwbouw aan de Parallelweg en contactgegevens kunt u terugvinden op onze pagina bouwplannen Parallelweg.

Onthulling bord
Onthulling bord
Tekenmoment
Deel dit bericht via: Twitter Facebook Mail