21 maart 2022

Zorgverleners in de regio opnieuw onder hoogspanning door corona

De druk op ziekenhuizen, huisartsen en organisaties voor verpleeg- en thuiszorg als Marga Klompé is opnieuw torenhoog. Het ziekteverzuim is hoog, de reguliere zorg gaat door en het aantal klanten met een zorgvraag neemt toe. Zorgverleners zetten samen de schouders eronder. Zij doen wat ze kunnen, maar kunnen niet voorkomen dat niet altijd de zorg geleverd kan worden die nodig is.
 
Terwijl Nederland weer terugkeert naar ‘normaal’, wordt de zorg in de regio nog steeds ingrijpend beïnvloed door corona. Dat heeft gevolgen voor de gezondheid van duizenden zorgverleners en de wijze waarop zorg wordt geleverd. Dat signaal geven wij samen met ziekenhuizen, huisartsenorganisaties en andere organisaties voor verpleeg- en thuiszorg in de regio.
 
Zorgverleners hebben in de afgelopen jaren een enorme prestatie moeten leveren. Daarnaast lopen ze ook risico op corona besmetting. Daardoor is het ziekteverzuim onder zorgverleners op dit moment ongekend hoog en kan er minder zorg geleverd worden dan normaal. Veel behandelingen die waren uitgesteld door corona, worden op dit moment ingehaald. Dat is van groot belang voor de gezondheid van inwoners in de regio, maar zorgt ook voor een nog grotere zorgvraag. Tenslotte neemt door de besmettelijkheid van omicron ook het aantal corona patiënten weer toe.
 
Deze combinatie van factoren maakt dat zorgverleners nog steeds dagelijks worstelen met corona, terwijl de samenleving opengaat. De zorgorganisaties realiseren zich dat het belangrijk is om maatregelen af te schaffen, maar we vragen tegelijkertijd de samenleving om zich bewust te zijn van de situatie. Deze oproep wordt gedaan door Huisartsenpost Oude IJssel, Huisartsenzorg Oude IJssel, Huisartsenzorg Oost-Achterhoek, GGnet, Slingeland Ziekenhuis, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, GGD Noord-Oost-Gelderland, Azora, Careaz, Markenheem, Gouden Leeuw Groep, Sensire en Marga Klompé.
 
Gezamenlijk doen we alles om de noodzakelijke zorg uit te voeren. Onze samenwerking is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Daardoor kan een deel van de druk in piekmomenten en -gebieden gespreid  worden. Tegelijkertijd is de maximale capaciteit in bijvoorbeeld verpleeg- en revalidatie locaties in zicht, waardoor de uitstroom uit het ziekenhuis in de knel komt en ook huisartsen veel moeite hebben om patiënten te kunnen doorverwijzen. In de thuiszorg is in bepaalde gebieden zorg afgeschaald tot het medisch noodzakelijke.
 
Zorgverleners doen hun uiterste best om noodzakelijke zorg te blijven verlenen. De moeilijke afwegingen die daarmee gepaard gaan zijn een grote morele belasting voor hen. Daarom vragen we alle inwoners in de regio: ga verstandig om met uw gezondheid, en vooral met de gezondheid van kwetsbare mensen in uw omgeving. En steun de zorgverleners. Zij leveren een uitzonderlijke prestatie om klaar te staan voor iedereen die dat nodig heeft. En daarom zijn we zo trots op ze!

Deel dit bericht via: Twitter Facebook Mail