Uw rechten als cliënt

Privacy is een kostbaar goed. Vooral in situaties waarbij zorg wordt verleend en wordt gewerkt met privacygevoelige informatie. Het is daarom van belang dat er goed met uw gegevens wordt omgegaan. Marga Klompé heeft hier dan ook duidelijke afspraken over gemaakt en heeft maatregelen getroffen om uw privacy zo goed mogelijk te borgen.

Lees in deze folder hoe wij uw persoonsgegevens en privacy beschermen.