Lees meer over de nieuwbouwplannen

Welkom

Stichting Vrienden van Beth San probeert het leven van bewoners mooier en aangenamer te maken. De stichting is onafhankelijk van Marga Klompé. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen en bestaat al sinds 1985.....!

Doelstelling

De Stichting Vrienden van Beth San heeft als doel: het ontplooien van activiteiten die ertoe leiden het leven van de bewoners van woonzorgcentrum Beth San te Aalten te veraangenamen, op welke wijze en welke benaming dan ook, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Geluk voor bewoners

Zoals in de doelstelling omschreven, zijn onze activiteiten erop gericht bij te dragen aan het welzijn en welbevinden van de bewoners.
We zoeken naar kleinschalige, praktische zaken waarvan bewoners kunnen genieten.
Zo organiseren we bijv. muziekmiddagen in het Grand Café, helpen we bij de uitvoering van de Herfstmarkt, krijgen de bewoners een attentie met Kerst en /of Pasen en schenken we op de dag van de intocht van de Avondvierdaagse aandacht aan bewoners en hun begeleiders.
Tevens bieden we financiële ondersteuning aan activiteiten die door Beh San worden georganiseerd en/of bieden we daarbij een helpende hand.
 
Binnen Aalten werken we, waar mogelijk, samen met “Stichting Vrienden van Stegemanhof/Hoge Veld”.
 

Contact

Heeft u een vraag, een opmerking of wilt u ons (financieel) steunen? Vul dan onderstaand contactformulier in. 
 
Postadres: 
Stichting vrienden van Beth San
T.a.v. Arjen Smit
Ludgerstraat 70
7121 EM Aalten

Check:

Bestuursleden

Mieni van Baardewijk- voorzitter
Arjen Smit - secretaris
Rina Assink - penningmeester
Johan Grievink - algemeen bestuurslid
Vacature - algemeen bestuurslid

Secretariaat:
St. Vrienden van Beth San
Ludgerstraat 70
7121 EM Aalten                                            
 

Info stichting

Datum oprichting: 14-03-1985
KvK: 41049180