Geluk van bewoners

Stichting Vrienden van De Hoge Weide en ’t Talma probeert het leven van bewoners mooier en aangenamer te maken. De stichting is onafhankelijk van Marga Klompé. De voorzieningen en activiteiten die de stichting realiseert zijn een echte aanvulling op de zorg die Marga Klompé in De Hoge Weide en ’t Talma biedt.

Alle activiteiten zijn erop gericht bij te dragen aan welzijn, welbevinden en geluk van de bewoners. Bijvoorbeeld gezellige uitjes, een bloementuintje, rolstoelfietsen, muziek- en theateractiviteiten, seizoenaankleding van de gemeenschappelijke ruimten of waar ook maar behoefte aan is. De wensen van bewoners inventariseren wij mede bij de bewoners zelf. Er zijn geen grenzen of categorieën waaraan een bijdrage moet voldoen, anders dan het doel dat de stichting zich gesteld heeft: het direct en indirect bevorderen van het welzijn van de bewoners. 

Uw steun is welkom

Stichting Vrienden van De Hoge Weide en ’t Talma kan projecten niet alleen realiseren. Uw steun is van harte welkom. U kunt helpen door donateur te worden of projecten op incidentele basis te ondersteunen. Alle giften en schenkingen kunnen al dan niet geoormerkt worden voor een specifieke bijdrage aan de bewoners. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op bankrekening nummer: [nog in aanvraag].
 
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De stichting is bezig om een ANBI-status te verwerven, dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden fiscale vrijstelling geniet bij een schenking aan onze stichting.
 
Samen met de Vrienden van bouwen wij aan de rol van de stichting. Wij hechten aan de inbreng van de vrienden. Welke bijdragen willen zij doen en welke verwachtingen hebben zij daarover. Hier houden we waar mogelijk rekening mee in onze plannen. Vriend zijn biedt iedereen de mogelijkheid om met een eenmalige of structurele bijdrage het verschil te maken voor de bewoners van De Hoge Weide en ’t Talma.

Contact

Heeft u een vraag, een opmerking of wilt u ons (financieel) steunen? Mail of schrijf ons óf vul onderstaand contactformulier in. 
 
E-mailadres: info@vvhwt.nl
 
Postadres: 
Stichting Vrienden van De Hoge Weide en ’t Talma
T.a.v. mevrouw A.D. van Beek
Zwiepseweg 107
7241 GR Lochem

Check:

Bestuursleden

Mevrouw S. Verhey - voorzitter
Mevrouw A.D. van Beek - secretaris
Mevrouw G. Langeler-Hietbrink - penningmeester

Bezoekadres                                             
De Hoge Weide, Zwiepseweg 107, 7241 GR Lochem       
't Talma, Heuvelstraat 1a, 7245 AT Laren (Gld)

Info stichting

Rechtsvorm: stichting
Datum van oprichting: 12 mei 2022
KvK: 86385437
Fiscaal nummer: 863950231
ANBI status: in aanvraag
Bankrekening nr.:  in aanvraag
Website: www.margaklompe.nl/vvhwt 

Financiële verantwoording

De stichting maakt jaarlijks een overzicht van haar inkomsten en uitgaven. Aangezien wij in mei 2022 zijn opgericht, zult u in 2023 voor het eerst het jaarverslag en financieel overzicht kunnen raadplegen. De stichting is ook bezig om een beschikking Algemeen nut beogende instelling (ANBI) aan te vragen. Dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Ook komen ANBI’s onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling van de erf- en schenkbelasting. Deze aanvraag loopt op dit moment. De stichting streeft ernaar om meer dan 90% van de ontvangen giften aan haar doelstelling te besteden. De overige 10% is voor wervings- en bureaukosten. Er is geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap. De stichting werkt met vrijwilligers.

De eerste jaarrekening volgt in 2023

Het eerste financiële overzicht volgt in 2023.