Lees meer over de nieuwbouwplannen

Geluk van bewoners

Stichting Vrienden van De Hoge Weide en ’t Talma probeert het leven van bewoners mooier en aangenamer te maken. De stichting is onafhankelijk van Marga Klompé. De voorzieningen en activiteiten die de stichting realiseert zijn een echte aanvulling op de zorg die Marga Klompé in De Hoge Weide en ’t Talma biedt.

Alle activiteiten zijn erop gericht bij te dragen aan welzijn, welbevinden en geluk van de bewoners. Bijvoorbeeld gezellige uitjes, een bloementuintje, rolstoelfietsen, muziek- en theateractiviteiten, seizoenaankleding van de gemeenschappelijke ruimten of waar ook maar behoefte aan is. De wensen van bewoners inventariseren wij mede bij de bewoners zelf. Er zijn geen grenzen of categorieën waaraan een bijdrage moet voldoen, anders dan het doel dat de stichting zich gesteld heeft: het direct en indirect bevorderen van het welzijn van de bewoners. 

Wilt u hier meer over weten? Lees dan het uitgebreide verhaal over de stichting in Laren! Magazine.  

Wij deden mee aan Rabo Clubsupport

Als coöperatieve bank geeft Rabobank elk jaar een deel van de winst terug aan de samenleving. Zo helpen zij ruim 30.000 clubs door heel Nederland met het realiseren van doelen als talentontwikkeling, verduurzaming of meer inclusiviteit. Want zij geloven dat clubs en verenigingen onze samenleving sterker maken.

Wij hebben meegedaan met een opbrengst van € 369,99. Een geweldig resultaat. Alle stemmers heel hartelijk bedankt!

Uw steun is welkom

Stichting Vrienden van De Hoge Weide en ’t Talma kan projecten niet alleen realiseren. Uw steun is van harte welkom. U kunt helpen door donateur te worden of projecten op incidentele basis te ondersteunen. Alle giften en schenkingen kunnen al dan niet geoormerkt worden voor een specifieke bijdrage aan de bewoners. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op bankrekening nummer: NL33 RABO 0199 3655 98. Of word donateur door dit formulier in te vullen en te retourneren naar info@vvhwt.nl
 
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De stichting beschikt over een ANBI-status, dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden fiscale vrijstelling geniet bij een schenking of donatie aan onze stichting.
 
Samen met de Vrienden van bouwen wij aan de rol van de stichting. Wij hechten aan de inbreng van de vrienden. Welke bijdragen willen zij doen en welke verwachtingen hebben zij daarover. Hier houden we waar mogelijk rekening mee in onze plannen. Vriend zijn biedt iedereen de mogelijkheid om met een eenmalige of structurele bijdrage het verschil te maken voor de bewoners van De Hoge Weide en ’t Talma.

Contact

Heeft u een vraag, een opmerking of wilt u ons (financieel) steunen? Mail of schrijf ons óf vul onderstaand contactformulier in. 
 
E-mailadres: info@vvhwt.nl
 
Postadres: 
Stichting Vrienden van De Hoge Weide en ’t Talma
T.a.v. mevrouw A.D. van Beek
Zwiepseweg 107
7241 GR Lochem

>> download hier het formulier om donateur te worden

Check:

Bestuursleden

Mevrouw S. Verhey - voorzitter
Mevrouw A.D. van Beek - secretaris
Mevrouw G. Langeler-Hietbrink - penningmeester
Meneer H. Wolters - algemeen bestuurslid

Bezoekadres                                             
De Hoge Weide, Zwiepseweg 107, 7241 GR Lochem       
't Talma, Heuvelstraat 1a, 7245 AT Laren (Gld)

Info stichting

Rechtsvorm: stichting
Datum van oprichting: 12 mei 2022
ANBI status met ingang van 12 mei 2022
KvK: 86385437
RSIN: 863950231
Bankrekening nr.: NL33 RABO 0199 3655 98
Website: www.margaklompe.nl/vvhwt 

Financiële verantwoording

De stichting maakt jaarlijks een overzicht van haar inkomsten en uitgaven. Dit financieel verslag kunt u hieronder raadplegen. De stichting beschikt over een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen nut beogende instelling. Dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Ook komen ANBI’s onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling van de erf- en schenkbelasting. De stichting streeft ernaar om meer dan 90% van de ontvangen giften aan haar doelstelling te besteden. De overige 10% is voor wervings- en bureaukosten. Er is geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap. De stichting werkt met vrijwilligers.

Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst kent wel een onderscheid in gewone giften en periodieke giften.

Gewone giften
Voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken, maar niet meer dan het maximumbedrag. In tegenstelling tot de periodieke giften, deze mag u helemaal aftrekken. Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen (zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl).

Periodieke giften
Er bestaat een mooie manier van steunen, waarbij u voor een langere periode belastingvrij kunt schenken aan de stichting. Zonder dat het u extra geld kost, kunt u juist geld terugkrijgen van de Belastingdienst en kunnen ‘de Vrienden van’ rekenen op steun voor langere tijd: ook wel periodiek schenken genoemd. We leggen de gift dan samen vast in een eenvoudige periodieke schenkingsovereenkomst.

Eenvoudig geregeld
De Belastingdienst stelt als voorwaarden voor belastingvrij schenken dat een vast bedrag, voor een periode van minimaal 5 jaar wordt vastgelegd in een overeenkomst. Dit kan met een periodieke schenkingsovereenkomst tussen u en de ‘Stichting Vrienden van’. U hoeft hiervoor niet meer naar de notaris.

Heeft u hier belangstelling voor, laat het ons weten dan sturen wij u een overeenkomst voor schenker en een overeenkomst voor ontvanger (formulieren zijn ook te downloaden op de site van de belastingdienst).

1. Bepaal welk vast bedrag u jaarlijks belastingvrij wilt gaan schenken.
2. U kunt zelf aangeven voor hoelang (minimaal 5 jaar) en wanneer je de schenking in wilt laten gaan*.
3. Vul de resterende gegevens in en onderteken het formulier.
4. Stuur beide overeenkomsten naar de stichting op.
5. De stichting ondertekent ook beide overeenkomsten en stuurt de overeenkomst voor schenker naar u retour.
6. Bewaar deze overeenkomst goed; hiermee kunt u aantonen dat u deze schenking mag aftrekken van uw inkomen.

* Houdt u er aub wel rekening mee dat u ieder jaar het vaste, jaarlijkse bedrag betaalt, ook als u gedurende het jaar met periodiek schenken begint. Dit is een voorwaarde die gesteld wordt door de Belastingdienst en ANBI.

Naast eenmalige of periodieke schenkingen kunt u ook:

Gericht geven
U kunt er voor kiezen een bepaald project mogelijk te maken, een grote gift te doen of met uw organisatie of bedrijf te helpen. U kunt hierbij denken aan:
- inrichten buitenruimte
- terrasinrichtingen
- tovertafels
- rolstoel personenvervoersmiddelen
- seizoen bloemarrangementen zowel binnen als buiten
- wisselende kunst exposities verzorgen zowel binnen als buiten

Nalaten
Er zijn twee manieren om de Stichting Vrienden van De Hoge Weide en ’t Talma op te nemen in uw testament:

Erfstelling: U kunt ‘de Vrienden van’ in uw testament benoemen tot (mede)erfgenaam. Met zo’n erfstelling ontvangt de stichting een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf wie welk percentage krijgt.

Legaat: als u de stichting niet tot erfgenaam wilt maken, maar wel in uw testament wilt opnemen, kunt u ‘de Vrienden van’ een legaat nalaten. Dit betekent dat u een vastgesteld geldbedrag, een vastgesteld percentage van uw nalatenschap of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan de stichting. Het is mogelijk meerdere legaten op te nemen in het testament.