Geluk van bewoners

Stichting Vrienden van Pronsweide probeert het leven van bewoners mooier en aangenamer te maken. De stichting is onafhankelijk van Marga Klompé. De voorzieningen en activiteiten die de stichting realiseert zijn een echte aanvulling op de zorg die Marga Klompé in Pronsweide biedt. 

Alle activiteiten van de Vrienden van Pronsweide zijn erop gericht bij te dragen aan welzijn, welbevinden en geluk van de bewoners. Denk bijvoorbeeld aan gezellige uitjes, een bloementuintje, rolstoelfietsen, muziek- en theateractiviteiten, kook- en bakactiviteiten of waar ook maar behoefte aan is. De wensen van bewoners inventariseren de Vrienden van Pronsweide bij de bewoners zelf. Er zijn geen grenzen of categorieën waaraan een bijdrage moet voldoen, anders dan het doel dat de stichting zich gesteld heeft: het direct en indirect bevorderen van het welzijn van bewoners in Pronsweide. 

Uw steun is welkom

Stichting Vrienden van Pronsweide kan projecten niet alleen realiseren. Uw steun is van harte welkom. U kunt helpen door donateur te worden of projecten op incidentele basis te ondersteunen. Alle giften en schenkingen kunnen al dan niet geoormerkt worden voor een specifieke bijdrage aan de bewoners. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet, op rekeningnummer NL 85 INGB 0689 4606 19 ten name van 'Stichting Vrienden van Pronsweide'. 
 
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De stichting kent een zogenaamde ANBI status bij de belastingdienst. Dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden fiscale vrijstelling geniet bij een schenking aan onze stichting. 

Samen met de Vrienden van Pronsweide bouwen wij aan de rol van de stichting. Wij hechten aan de inbreng van de vrienden. Welke bijdragen willen zij doen en welke verwachtingen hebben zij daarover. Hier houden we waar mogelijk rekening mee in onze plannen. Vriend zijn biedt iedereen de mogelijkheid om met een eenmalige of structurele bijdrage het verschil te maken voor de bewoners van Pronsweide.

Contact

Heeft u een vraag, een opmerking of wilt u ons (financieel) steunen? Neem contact met ons op.

Stichting Vrienden van Pronsweide
t.a.v. de heer H.W.G. Hesselink
Lijsterstraat 29
7102 HM WINTERSWIJK  

Bestuursleden

De heer J.W.H. Putto (voorzitter)
De heer H.G. Pampiermole (penningmeester)
De heer H.W.G. Hesselink (secretaris)
De heer C. Wijnveen (vice-voorzitter)
Mevrouw N. Geensen-Oosters
Mevrouw J. Schreurs
Mevrouw J.W. Lammers-Ormel
De heer W.H. Ruyten  

Bezoekadres                                             
Pronsweide, Morgenzonweg 29, 7101 BH in Winterswijk

Info stichting

Rechtsvorm: stichting
Datum van oprichting: 14 februari 1986
KvK: 41039982
Fiscaal nummer: 816069232
ANBI status
Bankrekening nr.: NL 85 INGB 0689460619 ten name van 'Stichting Vrienden van Pronsweide'. 
 

Financiële verantwoording

De stichting maakt jaarlijks een overzicht van haar inkomsten en uitgaven. Er is geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap. De stichting werkt met vrijwilligers.