Mogen cliënten altijd bezoek ontvangen?

Wanneer er een besmetting op de afdeling is geconstateerd en de afdeling in quarantaine is of wanneer de cliënt in isolatie verpleegd wordt, dan kan het zijn dat we tijdelijk geen bezoek kunnen toestaan. Of zeer beperkt, goed beschermd en dan altijd in overleg.