Wie neemt het besluit over het toelaten van bezoek?

Beslissingen over de bezoekersregeling in verpleeghuizen worden genomen door het kabinet. Zij nemen deze op basis van adviezen van experts in het OMT en het RIVM. Deze beslissingen worden afgestemd met de vertegenwoordigers van de zorgorganisaties (ZorgthuisNL en ActiZ), de beroepsverenigingen (Verenso, V&VN en Nederlands Instituut van Psychologen) en de vertegenwoordigers van de cliënten in verpleeghuizen (LOC Waardevolle zorg en Alzheimer Nederland).

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen die de overheid neemt. De maatregelen die we nemen, stemmen we af met de cliëntenraad.