Wanneer een pgb-indicatie afloopt, kan de verlenging dan via Marga Klompé lopen?

Deze verlenging kunnen wij voor u aanvragen. De wijkverpleegkundige berekent de kosten van het doen van de indicatie rechtsreeks door aan de ziektekostenverzekeraar. Dit gaat niet van het pgb af.