Hoe leggen jullie de toestemming vast?

Wij geven de vaccinaties aan bewoners die in een locatie van Marga Klompé wonen en onder behandeling van een specialist ouderengeneeskunde zijn. Zij moeten zelf of via hun 1e contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger toestemming geven voor de vaccinatie op een toestemmingsformulier dat zij van ons hebben ontvangen.  

Deze toestemming wordt vastgelegd in het electronisch cliëntendossier (ECD). Het ondertekende formulier wordt vastgelegd in het zorgplan van de betreffende cliënt.