Hoe vind het uitnodigen voor de vaccinaties plaats?

Cliënten die bij ons onder behandeling zijn van een specialist ouderengeneeskunde krijgen als eerste de vaccinatie aangeboden. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging van Marga Klompé. Cliënten die onder behandeling zijn van een huisarts worden op een later tijdstip door hun huisarts uitgenodigd.

Verblijf op een verpleegafdeling
Alle cliënten (en hun 1e contactpersonen/wettelijk vertegenwoordigers) die onder behandeling zijn van één van onze specialisten ouderengeneeskunde worden door ons uitgenodigd voor de vaccinatie als zij hiervoor toestemming hebben verleend. Dat gaat dan om cliënten die op een verpleegafdeling verblijven, zoals mensen met dementie (PG), met een lichamelijke beperking (somatiek), eerstelijns verblijf (ELV ook wel kortdurend verblijf genoemd) en mensen die op een revalidatie afdeling bij ons verblijven. 

Eigen huisarts
Voor cliënten die bij ons of thuis wonen en onder behandeling van een huisarts vallen, verloopt het proces anders. Zij worden geïnformeerd en uitgenodigd door hun eigen huisarts. U kunt dank denken aan cliënten die in één van onze woonzorgcentra wonen, cliënten thuiszorg, cliënten dagcentrum en mensen die een woning bij ons huren. Voor vragen over vaccineren, kunnen zij bij de huisarts terecht.