Hoe zit het met toestemming voor de vaccinaties?

​Wij geven de vaccinaties aan bewoners die in een locatie van Marga Klompé wonen en onder behandeling van een specialist ouderengeneeskunde zijn. In week 2 zijn we gestart met het vragen van toestemming voor vaccineren aan deze groep mensen. Zij moeten zelf of via hun 1e contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger toestemming geven voor de vaccinatie.

Toestemming kan aangegeven worden in het toestemmingsformulier dat zij van ons hebben ontvangen. Ook vragen wij via dat formulier om toestemming of onze arts de gegevens mag doorgeven aan het RIVM.

De volgende personen kunnen (in deze volgorde) als vertegenwoordiger voor de cliënt optreden: mentor/ curator, iemand die door de cliënt hiertoe schriftelijk gemachtigd is, partner, kind of broer/ zus.