Is vaccinatie zinvol als iemand corona heeft gehad?

Ook als iemand al een keer besmet is geweest met het coronavirus, is vaccineren zinvol. Mensen die COVID-19 doorgemaakt hebben, kunnen veilig gevaccineerd worden met COVID-19-vaccin. De vaccinatie kan de al bestaande antistoffen mogelijk zelfs een boost geven. Om goed onderscheid te kunnen maken tussen klachten passend bij het doormaken van de ziekte en klachten veroorzaakt door de vaccinatie wordt gewacht met vaccineren tot herstel van corona en minimaal 4 weken na het begin van de corona symptomen.