Waar vinden de vaccinaties plaats?

De vaccinaties worden gegeven aan bewoners op verpleegafdelingen die onder behandeling zijn van één van onze specialisten ouderengeneeskunde. Wij geven de vaccinaies op de locatie waar zij wonen. Zij hoeven dus niet te reizen.

Het vaccin wordt in de bovenarm toegediend. Als er niet in de bovenarm gevaccineerd kan worden, kan de vaccinatie in het bovenbeen worden toegediend.

De vaccinatie is gratis en vrijwillig: bewoners op verpleegafdelingen die onder behandeling zijn van één van onze specialisten ouderengeneeskundeu beslissen zelf of zij de vaccinatie willen hebben of hun wettelijk vertegenwoordiger/1e contactpersoon bepaalt dit.