Wanneer vinden de vaccinaties plaats?

De vaccinaties aan bewoners die onder behandeling staan van één van onze specialisten ouderengeneeskunde worden, vinden in het eerste kwartaal van dit jaar plaats. Dat gebeurt op de locatie waar zij wonen. Zij hoeven dus niet te reizen. 

​Marga Klompé is de vaccinatie van bewoners die in een locatie van Marga Klompé wonen aan het voorbereiden. Het gaat dan alleen om bewoners die onder behandeling van een specialist ouderengeneeskunde zijn. In week 2 zijn we gestart met het vragen van toestemming voor vaccineren aan deze groep mensen. Het is nu nog niet bekend welk vaccin zij krijgen en wanneer. Dit heeft met levering en beschikbaarheid te maken.