Worden alle cliënten die dat willen gevaccineerd?

Cliënten die onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde vallen worden niet gevaccineerd wanneer zij in de terminale fase zijn. De reden hiervoor is deze cliënten vaak zo zwak zijn dat de (bijwerkingen van de) vaccinatie mogelijk teveel risico’s met zich mee brengt.