Ontvangt Marga Klompé een vergoeding voor wachtlijstbegeleiding?

Nee, Marga Klompé ontvangt zolang u niet in zorg bent geen bijdrage. U krijgt wel een eigen bijdrage in rekening gebracht door het CAK op het moment dat u een Wlz indicatie heeft gekregen. Het CAK berekent uw eigen bijdrage op basis van uw inkomensgegevens van de Belastingdienst. U kunt over de berekening van de eigen bijdrage meer lezen via www.hetcak.nl. Het telefoonnummer van het CAK is 0800 - 1925 (gratis).

U kunt ook zelf een proefberekening maken via onze website.