Met welke verzekeraars heeft Marga Klompé een contract?

Marga Klompé heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een overeenkomst, behalve met zorgverzekeraar Caresq. Helaas hebben wij in 2023 geen contract met deze verzekeraar kunnen afsluiten.

Daarom kunnen wij voor de zorg die wordt gefinancieerd uit de Zorgverzekeringswet (Geriatrische Revalidatie Zorg, Eerstelijnsverblijf, Wijkverpleging, Geneeskundige Zorg aan Specifieke Patiënten die thuis wonen en 1e lijn behandeling) geen nieuwe cliënten aannemen die verzekerd zijn via Caresq.

Bent u verzekerd via Caresq? Dan zult u zelf contact moeten opnemen met Caresq om te vragen bij welke zorgaanbieder u wel terecht kunt.