Met welke vragen kunt u bij de specialist ouderengeneeskunde terecht?

Voor vragen over diagnostiek, behandeladvies, medebehandeling, omgangadvies of prognostiek bij de volgende problemen en onderwerpen kunt u een van onze specialisten ouderengeneeskunde raadplegen: 

 • Probleemanalyse bij multimorbiditeit
 • Mobiliteitsproblemen en verminderde zelfredzaamheid
 • Dementie, geheugenproblemen, wanen, hallucinaties en verwardheid
 • Apathie en depressie, stemmingsstoornissen in het algemeen
 • Agitatie, achterdocht of afwerend gedrag
 • Late gevolgen van het CVA (waaronder ‘onzichtbare’ gevolgen)
 • Chronische progressieve neurologische aandoeningen (MS, M.Parkinson)
 • Palliatieve/terminale zorg
 • Vallen en valgevolgen
 • Advies over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid of verminderd ziekte-inzicht
 • Advies over zorg of opname
 • Advies over somatische of psychogeriatrische indicatie
 • Polyfarmacie