Lees meer over de nieuwbouwplannen

Algemene fysiotherapie

Wassen en aankleden. Naar de winkel lopen voor uw boodschappen. Naar het toilet gaan. Op bezoek naar familie. U beweegt de hele dag door. Als u ouder wordt, gaat bewegen vaak minder soepel. Zeker na een operatie of door een chronische ziekte. U staat minder stevig op de benen, heeft pijn of durft niet meer zo goed te bewegen. Fysiotherapie kan u verder helpen. 

Een fysiotherapeut:

  • Behandelt en begeleidt u bij het herstellen na een herseninfarct, operatie, botbreuk of bij het omgaan met een chronische ziekte.
  • Richt zich vooral op het verminderen of stabiliseren van uw klachten en kijkt naar wat u wél kunt.
  • Leert u omgaan met uw beperkingen en met het gebruik van hulpmiddelen.
  • Traint en adviseert u bij het bewegen.
  • Werkt ook preventief, bijvoorbeeld vóór een geplande operatie.

Wat kunnen wij bieden?

  • U krijgt therapie van een specialist op het gebied van ouderen, chronische ziekten en revalidatie.
  • U zoekt samen met uw fysiotherapeut naar oplossingen in uw eigen omgeving.
  • U ontvangt de behandeling in een oefenruimte of bij u thuis.
  • U kunt kiezen voor een speciaal fitnessprogramma voor 60-plussers.
Voor uw behandeling zijn we altijd op zoek naar de beste oplossingen. Zo werken wij gericht samen met andere disciplines, zoals de ergotherapie. Ook werken we samen met de revalidatie-arts, orthopedisch instrumentmaker en  orthopedisch schoenmaker, zodat hulpmiddelen adequaat kunnen worden ingezet.