Fysiotherapie Lochem - Onze fysiotherapeuten op Locatie De Hoge Weide

U kunt terecht voor een behandeling bij onze fysiotherapeuten in Lochem. Fysiotherapie richt zich op het bewegend functioneren van de mens. Een fysiotherapeut behandelt, begeleidt en adviseert bij stoornissen in houding en beweging in de ruimste zin. De behandeling is gericht op bevordering van herstel en indien mogelijk op terugkeer naar het gewenste activiteitenniveau. U kunt voor fysiotherapie in Lochem terecht in De Hoge Weide voor:

  • Algemene fysiotherapie.
  • Fysiotherapie speciaal gericht op ouderen. Ook wel geriatriefysiotherapie genoemd.
  • Fysiotherapie voor mensen met chronische ziekten zoals CVA of Parkinson.
  • Fitness voor 60-plussers en valpreventie.
  • Fysiotherapie voor mensen met een meervoudige beperking.
  • Trainingen op maat (ergocoaching, PDL).

De praktijk met fysiotherapeuten in Lochem beschikt over een oefenzaal en individuele behandelruimten.

Fysiotherapie heeft me zekerder gemaakt

Doordat ik fysiotherapie heb, kan ik heerlijk buiten wandelen. Daar geniet ik met volle teugen van.

Meneer Hilbert

Meneer Hilbert krijgt fysiotherapie bij De Hoge Weide.

Goed om te weten

Maandag: 08.00 - 17.00
Dinsdag: 08.00 - 17.00
Woensdag: 08.00 - 17.00
Donderdag: 08.00 - 17.00
Vrijdag: 08.00 - 17.00

Op afspraak is het mogelijk om in de avonduren in onze fysiotherapie praktijk in Lochem behandeld te worden.

U kunt zowel zonder verwijzing (directe toegankelijkheid fysiotherapie) als met verwijzing door een arts een afspraak voor een behandeling maken bij onze fysiotherapeut. Heeft u geen verwijzing, dan vindt er eerst een screening door de fysiotherapeut plaats. Dit bestaat uit een aantal gerichte vragen over de klacht en over uw verdere gezondheid.

Bij uw aanmelding wordt gevraagd naar uw naam, postcode, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN) en, indien van toepassing, uw verwijsbrief. Tevens wordt u de eerste keer verzocht een legitimatiebewijs te tonen. Het is van belang dat u aangeeft om welke klacht het gaat en of u behandeld wilt worden door een geriatriefysiotherapeut.

Tijdens de eerste afspraak onderzoekt de fysiotherapeut u naar aanleiding van de klacht c.q. verwijzing en spreekt met u een behandelplan door. Een fysiotherapiebehandeling duurt gemiddeld 25 minuten. Een geriatriebehandeling duurt ongeveer 35 minuten. Als de fysiotherapiebehandeling is afgerond, stuurt de fysiotherapeut een verslag naar uw verwijzend arts. De behandeling kan zowel ‘op locatie’ als bij u thuis plaatsvinden.

Bent u verhinderd? Laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) weten. Zonder tijdige afmelding kunnen wij een wegblijftarief van € 25,00 in rekening brengen.

Fysiotherapie wordt afhankelijk van de aard van de aandoening vergoed vanuit de basis- of aanvullende verzekering. De verantwoordelijkheid om na te gaan of de behandeling (volledig) wordt vergoed ligt bij uzelf. Uw fysiotherapeut zal u waar mogelijk wel inlichten in hoeverre uw verzekering waarschijnlijk de kosten dekt. De ‘betalingsvoorwaarden fysiotherapie’ zijn van toepassing. U kunt deze vinden op het prikbord in de wachtkamer of opvragen bij onze praktijk.

De fysiotherapeuten van Marga Klompé zijn allemaal BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geregistreerd en daarnaast opgenomen in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Zij houden zich aan de bestaande behandelrichtlijnen en volgen regelmatig (bij)scholing.

Een aantal fysiotherapeuten zijn ook geregistreerd in het kwaliteitsregister geriatriefysiotherapie. Eén fysiotherapeut is aangesloten bij ParkinsonNet netwerk Zutphen. 

We willen uw behandelproces niet verstoren. Daarom zorgen we bij afwezigheid van uw therapeut door bijvoorbeeld ziekte, studie of vakantie voor een waarnemer ter vervanging.

Van de Hogeschool Saxion te Enschede lopen regelmatig studenten stage op onze afdeling. Afhankelijk van het niveau wonen ze behandelingen bij of voeren ze behandelingen uit. Dit gebeurt uitsluitend als u hiervoor toestemming heeft verleend.

Een van de fysiotherapeuten is stagedocent voor de opleiding master geriatriefysiotherapie van de SOMT in Amersfoort. Masterstudenten van deze opleiding lopen periodiek stage op onze afdeling.

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of de behandeling van uw fysiotherapeut, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de collega’s. Verder is het klachtenreglement van Marga Klompé van toepassing.

Uw fysiotherapeut houdt om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

Onze fysiotherapeuten in Lochem

Wanneer u fysiotherapie in Lochem en omgeving zoekt, neem dan contact op met één van onze fysiotherapeuten. 
Iris Wessels

Iris Wessels

BIG nummer: 29920148104
Martine Arink

Martine Arink

BIG nummer: 99046555804