Bouwplannen Willebrordhof

Op deze pagina delen we ontwikkelingen rond de bouwplannen aan de Willebrordstraat in Aalten. 

Wonen met zorg voor ouderen in voormalige school in Aalten

Marga Klompé realiseert twaalf nieuwe woonplekken in het voormalige schoolgebouw aan de Willebrordstraat in Aalten. Het gebouw heeft de naam Willebrordhof gekregen. Deze woonplekken zijn voor ouderen die op lichamelijk gebied intensieve zorg nodig hebben. 
 
Wonen met zorg op Willebrordhof zal anders zijn dan we nu van bestaande verpleeghuizen kennen en dat heeft een reden. Op het nieuws is er al veel aandacht voor: Nederland heeft te maken met de toenemende vergrijzing, een meer complexe zorgvraag en tekorten op de arbeidsmarkt. Wil Marga Klompé ook in de toekomst nog goede zorg kunnen leveren, is het noodzakelijk dat we op een andere manier gaan denken en (samen)werken.

Daarom benutten we de kans om Willebrordhof anders in te richten. We gaan op kleine schaal pionieren en onderzoeken met welke innovatieve oplossingen toekomstbestendige zorg georganiseerd kan worden. Op dit moment is er nog een werkgroep bezig met het vormgeven van wonen en zorg in een nieuw jasje. Wat al vaststaat is dat (zorg)technologie en welzijn een rode draad gaan vormen.
 
Marcel Duvigneau, bestuurder bij Marga Klompé: “We zijn extra blij met de locatie aan de Willebrordstraat omdat deze in de directe omgeving van onze zorglocatie Beth San ligt. Voor toekomstige bewoners kunnen we de zorgfaciliteiten van Beth San benutten. En zij kunnen meedoen met de ontspanningsactiviteiten. Tegelijk is er afstand wat een maximale privacy van de bewoners garandeert”.
 
Wethouder Ted Kok: “Prima dat we duurzaam omgaan met vastgoed dat een andere bestemming kan krijgen”. Hij bevestigt dat deze oplossing goed past in de zorgvisie van de gemeente Aalten. “Het is het belangrijk dat onze inwoners altijd zoveel mogelijk regie op het eigen leven kunnen behouden, ook als het in een aantal opzichten minder gaat.”

Het gebouw

Het aantal ouderen neemt ook in de gemeente Aalten toe. Daarom is uitbreiding in het aantal zorgwoningen nodig. Het bestaande schoolgebouw wordt behouden en uitgebreid met een nieuwe vleugel. De nieuwe vleugel krijgt een plat in plaats van een hellend dak en wordt voorzien van een energie A label. In het bestaande deel worden acht studio's gerealiseerd. In de nieuwe vleugel komen vier studio's. Hieronder ziet u een 3D impressie van de nieuwe vleugel die aan de achterzijde van de school wordt gebouwd. 

In gesprek

Vorig jaar zomer gingen wij voor het eerst in gesprek met omwonenden over de plannen. De presentatie die toen is gegeven vindt u hier. Tijdens de bijeenkomst zijn vragen gesteld waarop hieronder de antwoorden staan.

In december is er nog een bijeenkomst gehouden met de buurt, samen met de aannemer. De aannemer heeft de buurt verteld over de planning en andere zaken zoals de aanvoer van bouwmaterialen. Lopende de bouw heeft de projectleider direct contact met de omwonenden en weten zij waar zij hun vragen kunnen stellen of zorgen kunnen uiten. 

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over Willebrordhof? Misschien vindt u uw vraag en ons antwoord hieronder.

De omgevingsvergunning is in februari 2023 afgegeven. In de tweede helft van maart is de bouw gestart. We hopen dat het nieuwe gebouw eind 2023 klaar zal zijn en wordt opgeleverd.

Na de inrichting van het gebouw verwachten we begin 2024 de eerste bewoners in de Willebrordhof te verwelkomen.  

De tuin rondom het gebouw blijft tuin. Of we beweegapparaten in de tuin bij de Willebrordschool plaatsen of dat de bewoners bij Beth San in de beweegtuin terecht kunnen om te bewegen is nog niet duidelijk.

Er gaat niet in de tuin of achterop het terrein gebouwd worden. Dat mag ook niet volgens bestemmingsplan. 
 

De parkeerplaatsen zijn van de Willebrordhof, maar deze hebben en blijven een openbaar karakter houden. De zestien plekken blijven daarmee beschikbaar voor de omwonenden. Er zullen niet veel nieuwe bewoners zijn die nog auto rijden. De medewerkers zullen zoveel mogelijk bij Beth San hun auto blijven parkeren is de verwachting. 

Tijdens de bouw komt er een bouwhek op te staan en zijn de parkeerplaatsen tijdelijk niet bruikbaar. 

Voorafgaand aan de bouw stond het onkruid op een aantal plaatsen erg hoog. De projectleider heeft samen met omwonenden gekeken naar mogelijke overlast hiervan en waar dat kon, is de beplanting teruggesnoeid. Wanneer de bouw klaar is, zal de grond aan de tuinkant opnieuw aangeplant worden. 

Een studio is een ruimte van ongeveer 30 vierkante meter met een eigen voordeur, een zit-slaapkamer en sanitaire ruimte. In dit privédomein kan de bewoner ondersteuning en zorg ontvangen van Marga Klompé.

Wij hebben gewerkt met focusgroepen. Daaruit bleek niet veel verschil te zijn tussen de wens voor een wat kleinere zorgwoning zoals een zorgstudio of een (groter) appartement.

Wat aan zorg en ruimte nodig is, baseren wij mede op onze wachtlijst. Daar staan mensen op die wachten op de zorg die zij nodig hebben. 

Daarnaast is het aantal inwoners van een gemeente ook een uitgangspunt wat we hierin meenemen. Zo kan er bijvoorbeeld meer behoefte zijn aan zorgplekken voor ouderen met een lichamelijke dan met een geestelijke beperking. Ten slotte spelen de mogelijkheden die een gebouw biedt natuurlijk ook een rol in dat wat er gebouwd kan worden.
 

In overleg met de aannemer wordt bepaald hoe en wanneer er bouwmaterialen worden aangeleverd. Er kan dan wat overlast zijn door bouwverkeer. Omdat de meeste bouwactiviteiten in de school plaatsvinden, verwachten we de overlast te kunnen beperken. Toch kan er sprake zijn van enige overlast zijn. We houden u daarover op de hoogte via de bouwkalender op deze pagina.  

Er komt geen warmtepomp in het gebouw. Er is nog een goede verwarmingsketel aanwezig die we weer in gebruik gaan nemen. Er komen wel zonnepanelen op het dak.

De afweging die we steeds maken is die voor de meest duurzame keuze. En die keuze gaat meestal over het gebruik van materialen die al in het gebouw aanwezig zijn of de aanschaf van nieuwe materialen. De ramen hebben bijvoorbeeld dubbel glas, deze zullen we niet gaan vervangen.

De wens is om het gebouw geschikt te maken voor een energielabel A. Naast het hergebruik van materialen zullen daarom ook zoveel mogelijk duurzame materialen gebruikt worden.

De schoorsteen blijft. Dit is een kenmerkend element aan het gebouw dat we graag willen en gelukkig ook kunnen behouden. 

Het gebouw blijft bestaan uit een begane grond met een hellende kap. De uitbreiding waarin vier zorgstudio's worden gebouwd, krijgt een plat dak.

Het hek hoort bij het schoolgebouw en zit om de tuin heen met een toegangspoort. Het is nog niet bekend of we dit hek laten staan of het weg gaan halen. 

Aannemer Rotsbouw BV uit Aalten voert de bouwwerkzaamheden uit. 

Bouwkalender

Hieronder zijn de bouwwerkzaamheden per week weergegeven. We verwachten dat in week 48 (27 november - 1 december 2023) de Willebrordhof opgeleverd wordt. Daarna hebben we tijd nodig om het gebouw in te richten en wordt het gebouw in gebruik genomen. 
Weeknummer Werkzaamheden Overlast 
13 Grondwerkzaamheden zoals fundament uitgraven Graafmachine
14 - 16 Plaatsen van fundering Aanvoer van beton met betonwagen
17 Leggen van de begane vloer Kraanwerkzaamheden
20 Aanbrengen staalconstructie Kraanwerkzaamheden
21 Platte dek leggen (dakplaten) Kraanwerkzaamheden
23 Gevelmetselwerk  
25-48 Start bouwwerkzaamheden in het gebouw  

De bouwplannen in beeld

Hieronder plaatsen we af en toe beelden van de grond- en bouwwerkzaamheden van de Willebrordhof. Nu kunt u hieronder een kijkje nemen in en om de school.  

Meer informatie?

Heeft u een vraag over de Willebrordhof? En wordt uw vraag niet bij de veelgestelde vragen hierboven beantwoord? Stel dan uw vraag aan ons vastgoedteam. Dat kan met de projectleider van de Willebrordhof. 

Of u vult het reactieformulier hieronder in. Hierop kunt u ook aangeven of u via email op de hoogte wilt worden gehouden van ontwikkelingen.