Bouwplannen Willebrordstraat

Op deze pagina delen we ontwikkelingen rond de bouwplannen aan de Willebrordstraat in Aalten. 

Wonen met zorg voor ouderen in voormalige school in Aalten

Marga Klompé gaat twaalf nieuwe woonplekken geschikt voor intensieve zorg voor ouderen realiseren in het voormalige schoolgebouw aan de Willebrordstraat in Aalten.
 
"En daar zijn we trots op" geeft Marcel Duvigneau, bestuurder bij Marga Klompé aan. “Met het sterk groeiende aantal oudere inwoners neemt de behoefte aan intensieve zorg toe. Er komen ouderen met een lichamelijke beperking wonen die 24 uur per dag zorg nodig hebben.
 
Duvigneau: “We zijn extra blij met de locatie aan de Willebrordstraat omdat deze in de directe omgeving van onze zorglocatie Beth San ligt. Voor toekomstige bewoners kunnen we de zorgfaciliteiten van Beth San benutten. En zij kunnen meedoen met de ontspanningsactiviteiten. Tegelijk is er afstand wat een maximale privacy van de bewoners garandeert”.
 
Wethouder Ted Kok: “Prima dat we duurzaam omgaan met vastgoed dat een andere bestemming kan krijgen”. Hij bevestigt dat deze oplossing goed past in de zorgvisie van de gemeente Aalten. “Het is het belangrijk dat onze inwoners altijd zoveel mogelijk regie op het eigen leven kunnen behouden, ook als het in een aantal opzichten minder gaat.”

Het gebouw

Het aantal ouderen neemt ook in de gemeente Aalten toe. Daarom is uitbreiding in het aantal zorgwoningen nodig. Het bestaande schoolgebouw aan de Willebrordstraat wordt behouden en uitgebreid met een nieuwe vleugel. De nieuwe vleugel krijgt een plat in plaats van een hellend dak en wordt voorzien van een energie A label. In het bestaande deel worden acht zorgstudio's gerealiseerd. In de nieuwe vleugel komen vier studio's. Hieronder ziet u een 3D impressie van de nieuwe vleugel die aan de achterzijde van de school wordt gebouwd. 

In gesprek

In juli 2022 gingen wij in gesprek met omwonenden over de plannen. De presentatie die toen is gegeven vindt u hier. Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende vragen gesteld. De meeste antwoorden hierop vindt u hieronder. In december is er nog een bijeenkomst gehouden met de buurt, samen met de aannemer. De aannemer heeft de buurt verteld over de planning en andere zaken zoals de aanvoer van bouwmaterialen. 

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de bouwplannen aan de Willebrordstraat? Misschien vindt u uw vraag en ons antwoord hieronder.

De omgevingsvergunning is in februari 2023 afgegeven. Dat betekent dat in de tweede helft van maart  de bouw gaat starten. De bouwtijd zal zo'n 36 weken in beslag nemen. Daarmee hopen we dat het nieuwe gebouw aan het eind van 2023 kan worden opgeleverd.

Daarna hebben we tijd nodig om het gebouw in te richten. We verwachten begin volgend jaar de eerste bewoners te verwelkomen.  

De tuin blijft tuin. Wij stimuleren beweging. Of we beweegapparaten in de tuin bij de Willebrordschool plaatsen of dat de bewoners bij Beth San in de beweegtuin terecht kunnen om te bewegen is nog niet duidelijk.

Er gaat niet in de tuin of achterop het terrein gebouwd worden. Dat mag ook niet volgens bestemmingsplan. 
 

De parkeerplaatsen zijn van de Willebrordschool, maar deze hebben en blijven een openbaar karakter houden. De zestien plekken blijven daarmee beschikbaar voor de omwonenden. Er zullen niet veel nieuwe bewoners zijn die nog auto rijden. En de medewerkers zullen zoveel mogelijk bij Beth San hun auto blijven parkeren verwachten we. 

Tijdens de bouw komt er een bouwhek op te staan en zijn de parkeerplaatsen tijdelijk niet bruikbaar. 

Het onkruid stond op een aantal plaatsen erg hoog. Samen met de omwonenden is gekeken of er overlast was en hebben we dit hersteld door beplanting terug te snoeien. Wanneer de bouw klaar is, zal de grond aan de tuinkant opnieuw aangeplant worden. 

Een zorgstudio is een ruimte van ongeveer 30 vierkante meter met een eigen voordeur, een zit-slaapkamer en sanitaire ruimte. In dit privédomein ontvangt de bewoner 24-uurs zorg van ons.

Wij hebben gewerkt met focusgroepen. Daaruit bleek er niet veel verschil te zijn tussen de wens voor een wat kleinere zorgwoning zoals een zorgstudio of een (groter) appartement.

Wat aan zorg en aan ruimte nodig is, baseren wij ook op onze wachtlijst. Daar staan mensen op die wachten op de zorg die zij nodig hebben. 

Daarnaast is het aantal inwoners van een gemeente ook een uitgangspunt wat we meenemen. In Aalten bleek vooral behoefte te zijn aan extra zorgplekken voor ouderen met een lichamelijke beperking. Ten slotte speelt de mogelijkheden die een gebouw biedt natuurlijk ook een rol in dat wat er gebouwd kan worden.
 

In overleg met de aannemer wordt bepaald hoe en wanneer er bouwmaterialen worden aangeleverd. Dat is op dit moment nog niet bekend. Er kan dus op enig moment wat overlast zijn door bouwverkeer. De meeste bouwactiviteiten vinden echter in de school plaats, dus we verwachten dat de overlast beperkt zal zijn. Toch zal er enige overlast zijn. We houden u daarover op deze pagina op de hoogte via de bouwkalender.  

Er komt geen warmtepomp in het gebouw. Er is nog een goede verwarmingsketel aanwezig die we weer in gebruik gaan nemen. Er komen wel zonnepanelen op het dak.

De afweging die we steeds maken is die voor de meest duurzame keuze. En die gaat veelal tussen het gebruik van goede materialen die al in het gebouw aanwezig zijn of in plaats daarvan nieuwe materialen aanschaffen. De ramen hebben bijvoorbeeld dubbel glas, deze zullen we niet gaan vervangen. De wens is om het gebouw geschikt te maken voor een energielabel A. Naast het hergebruik van materialen zullen daarom ook zoveel mogelijk duurzame materialen gebruikt worden.
 

De schoorsteen blijft. Dit is een kenmerkend element aan het gebouw dat we graag willen behouden. 

De school blijft bestaan uit een begane grond met een hellende kap. De uitbreiding waarin vier zorgstudio's worden gebouwd, krijgt een plat dak.

Het hek hoort bij het schoolgebouw en zit om de tuin heen met een toegangspoort. Het is op dit moment nog niet bekend of we dit hek laten staan of het weg gaan halen. 

Aannemer Rotsbouw BV uit Aalten voert de bouwwerkzaamheden uit. 

Bouwkalender

Hieronder zijn de bouwwerkzaamheden per week weergegeven. We verwachten dat in week 48 (27 november - 1 december 2023) de Willebrordhof opgeleverd wordt. Daarna hebben we tijd nodig om het gebouw in te richten en wordt het gebouw in gebruik genomen. 
Weeknummer Werkzaamheden Overlast 
13 Grondwerkzaamheden zoals fundament uitgraven Graafmachine
14 - 16 Plaatsen van fundering Aanvoer van beton met betonwagen
17 Leggen van de begane vloer Kraanwerkzaamheden
20 Aanbrengen staalconstructie Kraanwerkzaamheden
21 Platte dek leggen (dakplaten) Kraanwerkzaamheden
23 Gevelmetselwerk  
25-48 Start bouwwerkzaamheden in het gebouw  

De bouwplannen in beeld

Hieronder plaatsen we af en toe beelden van de grond- en bouwwerkzaamheden van de Willebrordhof. Nu kunt u hieronder een kijkje nemen in en om de school.  

Meer informatie?

Heeft u een vraag over de bouwplannen van de Willebrordhof? En wordt uw vraag niet bij de veelgestelde vragen hierboven beantwoord? Stel dan uw vraag aan ons vastgoedteam. Dat kan met Dick Lubbers, projectleider van de Willebrordhof. 

Of u vult het reactieformulier hieronder in. Hierop kunt u ook aangeven of u via email op de hoogte wilt worden gehouden van ontwikkelingen.