Hoe verhouden de gebouwen van Sius en de woningbouwvereniging zich qua licht en privacy tot de woningen aan de Molenweg?

Dat is vrij moeilijk aan te geven vanaf de modeltekening. We gaan contact opnemen met de bewoners aan de Molenweg om dit samen te bekijken en te bespreken.