Waarom wordt de Ziekenhuisstraat niet verder naar achteren verlegd?

Het verder verleggen van de Ziekenhuisstraat bleek na onderzoek naar de verkeersveiligheid niet meer resultaat te bieden dan de verlegging van de straat zoals nu in het stedenbouwkundig model is getekend.

De huidige problemen met het oversteken wordt minder door de concentratie van de gebouwen en voorzieningen van Marga Klompé aan één kant.