Wat betekent de nieuwbouw voor de huidige bewoners?

Natuurlijk willen wij de bewoners zo min mogelijk belasten met de bouw. Overigens blijkt vaak dat als de fysieke en mechanische overlast meevalt, de reuring leuk is voor de bewoners. 

De nieuwbouw zal gefaseerd plaatsvinden. Daardoor kan er ook in fases verhuisd worden en kunnen we tijdelijke verhuizingen hopelijk vermijden.