Lees meer over de nieuwbouwplannen

Uw huur opzeggen

U kunt op iedere werkdag uw huur opzeggen met inachtnemening van een opzegtermijn van één maand. De huuropzegging kan uitsluitend schriftelijk met dit formulier of met een brief. In de brief moet het volgende staan:

  • Uw persoonlijke gegevens en adres
  • Gewenste datum van de opzegging
  • Bijzonderheden met betrekking tot de woning

Deze brief stuurt u naar: Marga Klompé, t.a.v. de Adviseur Wonen, Zorg en Services, Postbus 71, 7140 AB Groenlo. Uw schriftelijke huuropzegging moet minimaal één maand van tevoren bij ons binnen zijn. Eerder uw huur opzeggen mag natuurlijk. Wij hebben dan meer tijd om een nieuwe huurder te zoeken. En u kunt aan deze nieuwe huurder bepaalde zaken of aanpassingen aan uw huis aanbieden om over te nemen.

Wat gebeurt er na opzegging?
Nadat wij uw huuropzegging hebben ontvangen, sturen wij u een bevestiging. Hierin leggen we uit in welke staat u uw appartement of seniorenwoning moet achterlaten. Ook maken we een afspraak met u voor de voorinspectie. Tijdens deze inspectie vertellen we welke zaken u moet herstellen of verwijderen en wat voor overname aan de volgende huurder in aanmerking komt. U heeft vervolgens tot het einde van de huurtijd om alles in orde te maken.

Overname door volgende huurder
U kunt met de nieuwe huurder afspraken maken over wat hij of zij overneemt. Bijvoorbeeld vloerbedekking of gordijnen. Marga Klompé bemiddelt hierin slechts tussen de zittende huurder en nieuwe huurder. Neemt de volgende huurder aanpassingen aan uw appartement of seniorenwoning over? Dan neemt hij of zij ook de verantwoordelijkheid voor deze aanpassingen over. Een nieuwe huurder is niet verplicht om iets over te nemen. Indien de nieuwe huurder geen zaken wenst over te nemen dan moet u deze alsnog verwijderen binnen ongeveer één werkweek na de mededeling. Meer over de oplevereisen vindt u hier.

Woning achterlaten
U ontvangt van ons bericht over de datum en het tijdstip waarop de verhuurmedewerker van de afdeling Vastgoed de eindinspectie komt doen. Als u nog niet alles in orde heeft gebracht zoals was afgesproken met de voorinspectie, heeft u nog maximaal vijf werkdagen om dit op orde te brengen. U moet huur betalen voor de dagen dat u de woning nog niet kunt opleveren. Is de woning na deze vijf werkdagen nog niet in orde, dan herstellen wij de gebreken op uw kosten conform de hiervoor geldende tarievenlijst.

Krijgt u een indicatie terwijl u een woning van ons huurt?
Op het moment dat u een indicatie krijgt, terwijl u bij ons woont, ontvangt u een bevestiging van einde huur van onze afdeling Vastgoed. Uw huur stopt dan op het moment waarop de indicatie is afgegeven.

Meer informatie
Voor meer informatie over het opzeggen van de huur kunt u contact opnemen met de afdeling Service en Bemiddeling,  T 0544 47 41 14 of mail naar serviceloket@szmk.nl.