Lees meer over de nieuwbouwplannen

Woning aanpassen

Marga Klompé wil graag dat u met plezier woont in onze appartementen. We doen er dan ook alles aan om wonen zo fijn mogelijk voor u te maken. 

Woningverbetering
Wilt u uw huurwoning aanpassen? Wij werken mee aan het realiseren van uw woonwensen. Aanpassingen vraagt u aan met het formulier Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV). Dit doet u bij de afdeling Vastgoed van Marga Klompé, T 0544 47 41 14 of mail naar serviceloket@szmk.nl. De medewerker vastgoed beoordeelt uw ZAV. Na de beoordeling van uw wensen worden eventuele afspraken over de aanpassing vastgelegd en toegevoegd aan uw huurdossier. Ook wordt vastgesteld of de kosten voor rekening van Marga Klompé of voor de huurder zijn.  
 
Woningaanpassing vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Wanner u een aanpassing nodig heeft in uw appartement vanwege een handicap of lichamelijke beperking, kunt u hiervoor een aanvraag doen in de gemeente waar u woont. De Wmo consulent van de gemeente neemt hier een besluit in. Daarnaast bent u verplicht om woningaanpassingen vanuit de Wmo aan Marga Klompé door te geven. Ook deze afspraken worden vastgelegd in het huurdossier.

Meer informatie
Voor meer informatie over de (huur)woningen van Marga Klompé kunt u contact opnemen met de afdeling Service en Bemiddeling, T 0544 47 41 14 of per mail aan serviceloket@szmk.nl.