Informatie rondom coronaLees meer

Welkom

Op deze pagina vindt u informatie over de mogelijke nieuwbouw van Marga Klompé aan de Wooldseweg in Winterswijk. Daarbij kunt u denken aan de processtappen die we hierin nemen, of aan de wijkfunctie van het toekomstige gebouw. Ook leest u hier wat de beweegredenen zijn voor Marga Klompé om mogelijk hier nieuw te gaan bouwen. 

Dichtbij het centrum van Winterswijk

Marga Klompé heeft de wens om een nieuwe locatie dichtbij het centrum van Winterswijk te realiseren. Dichtbij voorzieningen, meer reuring en toekomstbestendig. Daarvoor zijn meerdere locaties onderzocht, waarbij de locatie Wooldseweg 12 de meest kansrijke bleek. Een fijne plek voor ouderen, dichtbij de voorzieningen. De gemeente gaf aan mee te willen werken aan een wijziging van het bestemmingsplan. Daarop zijn wij gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke nieuwbouw aan de Wooldseweg.  
 
Bij Marga Klompé werken we voor en met ouderen en hun familie. In Winterswijk hebben we vier locaties. In de Vredense Hof, aan de Vredenseweg, wonen ouderen in een tijdelijk gebouw. Hoewel dit gebouw van hoge kwaliteit is, voldoet het niet meer voor de generatie die er nu woont en er straks gebruik van gaat maken. Voor deze locatie zoeken we een goede plek om nieuw te gaan bouwen.
 
Als wij nieuw gaan bouwen, is onze wens om dichtbij het centrum te zitten. In de buurt van voorzieningen met meer reuring. Ouderen, willen net als wij, graag zo lang mogelijk erbij horen. Meedoen en onderdeel van de maatschappij zijn. Praktisch gezien betekent dit dat wanneer je bij je vader of moeder op bezoek gaat, je eenvoudig iets samen kunt ondernemen. Lekker iets drinken op een terrasje, even wandelen door het centrum of samen wat boodschapjes doen. In de buurt van de Vredense Hof is dit niet mogelijk. 
 
Ook zoeken wij verbinding met de wijk. We willen een functie in en voor de buurt vervullen. We willen een open en gastvrije locatie zijn. We willen graag dat buren zich vrij voelen om binnen te lopen om een praatje maken. En misschien met bewoners meedoen met bijvoorbeeld een activiteit. Naoberschap zoals dat in de meeste buurten gewoon is. We willen deze wijkfunctie samen met omwonenden verder gaan verkennen. 

De nieuwbouw: eigentijds, toegankelijk en uitnodigend

De huisvesting zoals we deze nu voor ogen hebben zou geschikt moeten zijn voor meerdere doelgroepen. Het gaat om mensen die het thuis niet meer redden. Omdat er thuis niemand meer is en er bijvoorbeeld valgevaar dreigt of beginnende dementie. Zij wonen zelfstandig bij ons en wij leveren de zorg die ze nodig hebben. De tweede groep zijn de mensen met een lichamelijke (somatische) beperking. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen die een hersenbloeding hebben gehad of fysieke problemen hebben. De derde groep zijn de mensen met dementie (psychogeriatrie). Deze laatste twee groepen mensen kunnen niet meer zelfstandig wonen en hebben veel zorg en toezicht nodig.

Als we nieuw gaan bouwen willen we dat natuurlijk zo modern mogelijk. Aangepast aan de wensen van de huidige en toekomstige bewoners. In het verpleeghuis worden deuren op afdelingen waar mensen met dementie wonen, op slot gedaan. Een vervelende maatregel die mensen in hun vrijheid beperkt. Wij onderzoeken of we dit kunnen veranderen en onze bewoners, hoe weinig dat soms ook nog maar is, meer vrijheid geven. Zodat zij hun eigen keuzes kunnen blijven maken en daardoor de regie over hun eigen leven, ook al zijn het maar kleine dingen, zolang mogelijk kunnen behouden. De vrijheid van bewoners kunnen we vergroten door bijvoorbeeld de bewegingsruimte te vergroten. Als ze een wandeling in de tuin willen maken, dan kan dit met toezicht op afstand of met hulp van technologie. Het is zorg op maat van het individu en niet de zorg passend bij de groep.

In gesprek

Dinsdag 2 juli hebben we bijeenkomsten georganiseerd met cliënten en medewerkers van de Vredense Hof en omwonenden van de Wooldseweg om de nieuwbouwplannen met elkaar te bespreken. Om een impressie van het gebouw te geven zijn door een stedenbouwkundige een aantal verkennende schetsen gemaakt. Deze zijn getoond tijdens de bijeenkomsten.

Omwonenden konden in Astoria aan thematafels hun zorgen uiten over zaken als het gebouw, de parkeerruimte en de zorgverlening. De opkomst was hoog. Er waren zo'n 40 omwonenden aanwezig. Marga Klompé wil nadrukkelijk ook de belangen van de omwonenden meenemen in het ontwerp en uitvoering van de mogelijke nieuwbouwlocatie. De avond in juli was bedoeld om de buurt zo goed mogelijk te betrekken bij de plannen in de wijk. En om individuele zorgen te delen, zodat wij dit mee kunnen nemen in de planvorming.

Nadat het haalbaarheidsonderzoek is afgerond, informeren wij de omwonenden verder over de plannen. Naar aanleiding daarvan zullen we hen mogelijk uitnodigen voor een vervolg. Daarin zullen we ingaan op datgene wat zij waarderen in het plan en ontwikkelen we samen een buurtvisie. Ten slotte hopen we een ontwerp op basis van deze visie te kunnen laten zien.

Met medewerkers en cliënten vormen we in een later stadium werkgroepen waarin zij kunen meedenken over zaken als de zorgverlening en het wonen en werken in het nieuwe gebouw.
 

 

Stappenplan

Hieronder staan de verschillende processtappen beschreven: van het haalbaarheidsonderzoek tot aan de oplevering van de nieuwbouwlocatie. Deze stappen in het proces zijn indicatief.
 
Tijd Stap
Najaar 2018 Overleg over de locatieselectie met de gemeente Winterswijk
November 2018 Principe verzoek tot wijzigen bestemming en start haalbarheidsonderzoek
Februari 2019 Akkoord gemeentecollege (onder voorwaarde van geen extra zorgcapaciteit)
Sep.-dec. 2019 Ontwerp van de nieuwbouw
Najaar 2019 Intentieovereenkomt met gemeente en besluit Marga Klompé over wel of niet bouwen
2020 Aanvraag omgevingsvergunning, verwerven locatie en slopen
2021 Bouwen
2022 Oplevering en wonen

Meer informatie?

Vragen over de nieuwbouwplannen van de Wooldseweg? Contact met ons opnemen kan altijd. Bijvoorbeeld via een mail aan het projectteam via b.maarse@szmk.nl. De contactgegevens van ons algemene telefoonnummer en algemene mailadres vindt u hiernaast.