Ergotherapie in Oost-Achterhoek

Bent u onlangs gevallen in de woonkamer en voelt u zich niet meer veilig bij het verplaatsen in huis?  Of heeft u lichamelijke of psychische klachten die het moeilijk maken om dagelijkse activiteiten uit te voeren? Dan kan ergotherapie van Marga Klompé u helpen. Dankzij individuele behandeling door gespecialiseerde ergotherapeuten kunt u binnenkort beter wassen/aankleden, huishoudelijke taken uitvoeren, uw dag volhouden, zelfstandig naar de supermarkt of familie!
 
Samen met de ergotherapeut zoekt u naar praktische oplossingen om de dingen die u belangrijk vindt, weer te doen. Door aanpassingen of activiteiten anders te doen, lukt het u wel zelf. Zodat u het beste uit elk moment haalt. De ergotherapeuten zijn er ook voor thuiswonenden ouderen.

Een fysiotherapeut

Behandelplan op maat voor u

Op basis van uw wensen en behoeften stellen we samen uw behandelplan op waarin uw mogelijkheden centraal staan. Om uw zelfstandigheid in dagelijkse activiteiten te behouden of te vergroten coacht, begeleidt en adviseert uw ergotherapeut u in praktische oplossingen. Ook kan de ergotherapeut uw naaste/mantelzorger adviseren en begeleiden. Hierbij werken we, wanneer nodig, samen met andere specialismen binnen en buiten de stichting. De behandeling kan plaatsvinden bij u thuis, bij ons op locatie of op het werk.

Goed om te weten

Naast concrete hulp aan u kan de ergotherapeut instructie of informatie geven aan uw familie of verzorgenden die u hulp bieden bij bijvoorbeeld het wassen en aankleden. Verder kan de ergotherapeut bekijken of er aanpassing of hulpmiddelen nodig zijn om uw zelfredzaamheid te vergroten. U kunt daarbij denken aan een rolstoel, aangepaste stoel, scootmobiel of aanpassing in de woning.

Wie kent niet het gemak van een scootmobiel? Zo makkelijk, maar ook wennen, want u moet snel kunnen reageren als u een aardige vaart hebt. Het is slechts één voorbeeld van hulpmiddelen die uw mobiliteit vergroten. Zo kennen we de scootmobiel, de elektrische rolstoel of de driewielerfiets. Veel mensen stellen het op prijs, als zij onder deskundige begeleiding vertrouwd raken met hun nieuwe vervoermiddel. De ergotherapeuten van Marga Klompé leren u graag hoe u snel vertrouwd raakt met uw hulpmiddel. De instructie bestaat niet alleen uit het leren besturen van uw scootmobiel, elektrische rolstoel of driewielerfiets, maar vooral ook hoe u veilig kunt deelnemen aan het verkeer.

De ergotherapeuten die de instructie begeleiden leren u snel en professioneel omgaan met uw vervoermiddel. Maar zij doen meer. Juist omdat ze werkzaam zijn bij een professionele en betrokken organisatie, zijn ze alert op veranderingen in uw situatie. Signaleren ze bijvoorbeeld dat u aanvullende andere hulp of zorg kunt gebruiken, dan ondernemen ze in overleg direct actie. Een prettig idee.

Wat kost het?
Voor de vergoeding van de kosten zijn er drie mogelijkheden:

  • De gemeente vergoedt in sommige situaties de instructie vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
  • De ziektekostenverzekeraar vergoedt in sommige situaties de training.
  • U kunt de training zelf betalen.

U kunt zonder een verwijzing van een specialist bij ons terecht. Wij hebben wel toestemming van u nodig om contact op te nemen met uw huisarts. Ergotherapie zit in de basisverzekering en valt onder het algemene risico. Afhankelijk van uw zorgverzekering wordt er minimaal 10 uur per kalenderjaar vergoed. Bij een aanvullend pakket kunnen er meer uren ergotherapie beschikbaar zijn voor u en uw mantelzorger.
 
U kunt ook de behandeling zelf financieren. Het NZA-tarief voor ergotherapie bedraagt per 1 januari 2018 € 16,40 per 15 minuten behandeltijd. Indien een huisbezoek noodzakelijk is, brengen we een aan-huistoeslag van € 27,40 in rekening.

Wilt u meer weten over de ergotherapie van Marga Klompé? Bel dan met afdeling Service & Bemiddeling op telefoonnummer 0544 – 47 41 14. Mailen kan ook: serviceloket@szmk.nl.