Thuis wonen mogelijk maken

‘Thuis’ is waar u bepaalt wat u wel of niet doet en waar u zich veilig en op uw gemak voelt. Waar u zo lang mogelijk wilt blijven wonen. Thuiszorg Marga Klompé is er om thuis wonen mogelijk te maken als u tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig heeft. Wij begrijpen dat regie over uw eigen leven en zo zelfstandig mogelijk wonen heel belangrijk voor u is.
 
Wanneer u thuis deze zorg nodig heeft, ondersteunen de medewerkers van Thuiszorg Marga Klompé u vakkundig met bijvoorbeeld aan- en uitkleden, douchen, wassen en naar bed gaan. ​Ze zijn er ook voor verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van injecties, een stoma verzorgen of hulp bij het innemen van medicijnen. Zo haalt u het meeste uit elk moment.

Contact opnemen over thuiszorg

Om verpleging en verzorging van Thuiszorg Marga Klompé te ontvangen heeft u een indicatie nodig. De wijkverpleegkundige van Marga Klompé kan deze samen met u opstellen. Voor huishoudelijke verzorging kunt u zich melden bij het WMO-loket van uw gemeente. Meer weten over de indicatiestelling en de aanmelding? Wij helpen u graag verder op telefoonnummer: 0544 - 46 37 88 of per mail: wijkverpleegkundigen@szmk.nl.