Lees meer over de nieuwbouwplannen

Wat zijn de pgb tarieven van persoonlijke verzorging en verpleging?

De tarieven zijn vastgesteld voor een jaar. Voor cliënten met een Persoonsgebonden budget in het kader van de Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden de onderstaande tarieven per 1 januari 2024 gehanteerd:

  • Huishoudelijke verzorging: € 36,84
  • Persoonlijke verzorging: € 66,10
  • Verpleging: € 85,90
  • Begeleiding individueel: € 74,00