Vrienden van

Marga Klompé kent verschillende 'Vrienden van' stichtingen. Deze ‘vrienden van’ hebben als doel om het woon- en leefklimaat van onze cliënten nog verder te verbeteren. Door giften te doen aan Marga Klompé maken zij bepaalde investeringen mogelijk. Daarbij valt te denken aan een duofiets, een tovertafel of een bijdrage in een elektrocar. Wilt u hen helpen bij dit belangrijke werk? Giften zijn van harte welkom. Wij denken dan niet alleen aan grotere bedragen, ook met kleine bedragen zijn we heel blij!
 
Meer informatie over de vrienden van Marga Klompé: