Informatie rondom coronaLees meer

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken in de zorg en dienstverlening van Marga Klompé. Verhoudingsgewijs werken er qua aantal bijna evenveel vrijwilligers als medewerkers in sommige locaties. Daardoor kunnen onze cliënten het meeste uit elk moment halen.

Onmisbaar voor onze organisatie
Marga Klompé verstaat onder vrijwilligerswerk het onverplicht en onbetaald verrichten van ondersteunende georganiseerde taken, zonder dat daarvoor een bepaalde opleiding vereist is. Vrijwilligerswerk wordt gedaan voor groepen cliënten en individuele cliënten. Vrijwilligers worden niet ingezet ter vervanging van betaalde medewerkers. Vrijwilligers brengen de buitenwereld naar binnen. Het allerbelangrijkste van het vrijwilligerswerk is de meerwaarde die dit heeft voor de cliënten. Mede door de hulp van vrijwilligers kan Marga Klompé extra welzijnsaciviteiten aanbieden. Vrijwilligers zijn dan ook een onmisbare aanvulling op onze reguliere zorg- en dienstverlening.

Helaas hebben wij in verband met de coronamaatregelen op dit moment geen vacatures voor vrijwilligers, hoe vervelend wij dit ook vinden. Als de coronacrisis voorbij is, hopen we weer vacatures voor vrijwilligers in te kunnen vullen. 

Voor mensen die met mensen willen werken

Vrijwilligerswerk kan door iedereen gedaan worden die hiervoor de juiste attitude heeft. Bij Marga Klompé werken mensen met mensen. Dat is boeiend en intensief tegelijk. Vrijwilligerswerk vereist een klantgerichte benadering, waarbij we inzet en respect verwachten. Niet alleen voor de cliënten, maar ook voor alle dienstverleners. Juist de menselijke kant vormt bij Marga Klompé de basis voor een prettige werksfeer.
 

Wij waarderen u!

Vrijwilligerswerk is dankbaar werk. Als vrijwilliger krijgt u veel voor uw werk terug: waardering, dank, zelfontplooiing, een zinvolle tijdsbesteding, nieuwe contacten en voldoening. Daarnaast krijgt u als vrijwilliger jaarlijks een kerstpakket van Marga Klompé, omdat we graag laten zien dat we u waarderen.
 
Daarnaast ontvangt u twee keer per jaar ons magazine Marga, kunt u incidenteel deelnemen aan scholingen en organiseert Marga Klompé jaarlijks een feestelijke vrijwilligersbijeenkomst. Ook besteden we aandacht aan bijzondere omstandigheden zoals jubilea, afscheid van een vrijwilliger, overlijden en een periode van ziekte. Uw reiskosten worden in veel gevallen vergoed.

Soorten vrijwilligerswerk

Marga Klompé biedt veel mogelijkheden als het gaat om vrijwilligerswerk. Onze vrijwilligers helpen onder meer: 
  • op verpleegafdelingen, in woonzorgcentra en dagcentra
  • bij interne en externe activiteiten, zoals het begeleiden naar optredens van gezelschappen, speciale festiviteiten op feestdagen en uitstapjes
  • bij dans-, zang-, tuin- en zwemactiviteiten
  • bij kerkelijke activiteiten
  • bij maaltijdbegeleiding
  • bij begeleiding naar het ziekenhuis
  • in het restaurant

Het vrijwilligerswerk blijft in beweging en buigt mee met de ontwikkelingen in de zorgverlening en de wensen van de cliënten. Er zullen dus steeds nieuwe vrijwilligerstaken ontstaan en initiatieven zijn altijd van harte welkom.

Iets voor u? Neemt contact met ons op!

Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij Marga Klompé? Of heeft u vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met ons via (0544) 47 41 00. 

Contact