Informatie rondom coronaLees meer

Marga Klompé in tijden van corona

Op deze plek informeren we u over Marga Klompé in tijden van corona. Wij blijven ons elke dag inzetten om het beste uit elk moment te halen. 

Heeft u vragen over de informatie die wij op deze pagina geven? Neem dan contact op met onze corona vragenlijn. Voor cliënten, hun familie en medewerkers van Marga Klompé. Open van maandag tot en met vrijdag van 9-17 uur. T: 0544 47 33 18 of E: corona@szmk.nl. Of neem een kijkje bij de veelgestelde vragen over onze coronamaatregelen. Voor vragen over de vaccinaties kunt u terecht op de vaccinatiepagina.  

Corona zette in 2020 de hele wereld op zijn kop. Ook bij ons greep het virus om zich heen. Bij cliënten en bij medewerkers. Onze medewerkers deden er alles aan om veiligheid en warmte te blijven bieden in deze moeilijke tijd waarin naasten werden gemist. Gelukkig zien we dat de vaccinaties werken en hebben we  de afgelopen zomerperiode geen besmettingen gehad. Helaas zien we sinds een tijdje de besmettingen weer toenemen. Het blijft daarom belangrijk om de basisregels na te leven. Dat geldt voor ons allemaal. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Update 26 november
In de regio is besloten om de thuiszorg af te schalen naar noodzakelijke zorg. U leest er meer over in dit nieuwsbericht

Update 12 november
Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Deze maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december. Dit betekent dat binnen onze locaties vanaf dan 1,5 meter afstand weer verplicht wordt. Het dragen van mondneusmaskers hadden wij al ingesteld en dat blijft dan ook zoals het nu is. Ook is het maximaal aantal bezoekers per dag beperkt tot 2 of maximaal 4 bezoekers. Wanneer er coronabesmettingen op een locatie zijn, kan het zijn dat er andere regels gelden. 

Update 29 oktober
Helaas zien we in enkele locaties en in onze regio het aantal coronabesmettingen onder bewoners en onder medewerkers toenemen. We blijven ons uiterste best doen om verdere besmettingen te voorkomen. Om de kans daarop te verkleinen, hebben wij besloten om per zaterdag 30 oktober het dragen van mondneusmaskers in alle locaties weer verplicht te stellen. Dit is een tijdelijke preventieve maatregel om erger te voorkomen. Marga Klompé zorgt voor de mondneusmaskers. Deze liggen voor het bezoek klaar (dicht)bij de entree. Daarnaast vragen wij u om de landelijke basisregels te blijven naleven.

Update 23 september
Wij blijven -in het belang van de kwetsbare doelgroep waar wij voor zorgen- een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van iedereen, zodat we samen kunnen blijven genieten van de mooie momenten.

Anderhalve meter blijft een veilige afstand
Vanaf 25 september hoeven we geen 1,5 meter afstand meer te houden van elkaar. Het nieuwe overheidsadvies luidt: ‘geef elkaar de ruimte’. Wij geven hier gehoor aan, maar blijven voorzichtig en gaan onze openbare ruimtes, grand cafés, kantoorruimtes en dagcentra daarom nog niet voor 100%, maar voor 75% bezetten. Wij respecteren het uiteraard wanneer iemand zelf de anderhalve meter afstand in acht wilt blijven nemen. Dat geldt ook voor alternatieven voor 'elkaar een hand geven'.
 
Grand cafés
In onze Grand cafés hoeft het coronatoegangsbewijs niet getoond te worden. Ook gaan we in onze Grand Cafés uit van 75% bezetting. We vragen bezoek om hun handen bij binnenkomst te ontsmetten.

Update 16 september
Gisteren is ons OMT bij elkaar gekomen om de aangekondigde versoepelingen van de overheid te bespreken. We hebben een voorstel gemaakt hoe we deze versoepelingen vertalen naar onze eigen organisatie. Vrijdag is hier afstemming over met zorginstellingen in de regio en begin volgende week leggen we het voor aan de Covid commissie van de centrale cliëntenraad. Denk dan bijvoorbeeld aan de regels die in onze Grand Cafés gaan gelden nu op 25 september de verplichte 1,5 meter niet meer geldt. Ook willen we de standpunten van onze beroepsvereniging Actiz afwachten. Dit alles nemen we mee in de besluitvorming. Zodra dit duidelijk is, delen wij deze informatie met cliënten, eerste contactpersonen en medewerkers.

Update 26 juni
Ook in onze regio worden de coronacijfers steeds 'positiever'. We zijn dan ook blij dat we mee kunnen in de landelijke versoepelingen die per zaterdag 26 juni van kracht gaan. Heel veel is weer mogelijk, waarbij 1,5 meter afstand de norm is. 

Mondneusmasker niet meer verplicht voor bezoekers
Per zaterdag 26 juni is voor bezoekers een mondneusmasker alleen binnen nog verplicht op plekken waar 1,5 meter afstand houden niet kan. Als service worden de mondneusmaskers nog wel aangeboden. Deze regel blijft van kracht: volledig gevaccineerde bezoekers hoeven in de kamer of het appartement geen 1,5 meter afstand te houden.

Basisregels
De landelijke basisregels blijven ook bij ons gelden:
- Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
- Hoest en nies in je elleboog.
- Houd 1,5 meter afstand.
- Was de handen bij binnenkomst in onze locaties

Aantal bezoekers
Woensdag 16 juni is het aantal toegestane bezoekers per bewoner per dag al verhoogd van twee naar vier personen. Vanaf 26 juni wordt ook deze maatregel versoepeld. De grootte van de ruimte is dan bepalend voor het aantal bezoekers. Zolang de 1,5 meter afstand gehanteerd kan worden, zijn bezoekers welkom.

Bezoekers huiskamer
In de gezamenlijke huiskamers zijn maximaal twee bezoekers toegestaan.

Horeca
In onze Grand Cafés worden de landelijke horecaregels gehanteerd. Het maximaal aantal bezoekers is afhankelijke van de grootte van de ruimte. Ook hier is de 1,5 meter afstand maatregel van kracht en zijn mondneusmaskers binnen niet nodig als deze afstand aangehouden kan worden. Buiten op het terras zijn mondneusmaskers niet langer verplicht.

Update 15 juni
Gelukkig worden de coronacijfers worden steeds ‘positiever’. Ook in onze regio. Wij zijn dan ook blij dat we extra versoepelingen kunnen aankondigen. Het gaat om drie versoepelingen: aantal bezoekers, huiskamerbezoek en een aanpassing in het gebruik van mondneusmaskers.
 
Aantal bezoekers
Per woensdag 16 juni kunnen er vier personen tegelijkertijd op bezoek komen, in plaats van twee. Kinderen onder de 12 jaar zijn naast deze vier bezoekers welkom. We blijven u vragen handen te desinfecteren en om bij corona gerelateerde klachten niet op bezoek te komen.
 
Huiskamerbezoek
Bezoek is vanaf 16 juni ook weer welkom in de gezamenlijke huiskamer. In overleg met de cliëntenraad is besloten om in de gezamenlijke huiskamers maximaal twee bezoekers toe te staan. We vragen u om in de gemeenschappelijke huiskamers en de bijbehorende terrassen/balkons een mondneusmasker te dragen en 1,5 meter afstand in acht te houden. Het mondneusmasker kan af voor een kort eet- en drinkmoment.
             
Mondneusmaskers medewerkers en vrijwilligers
Her en der werd op kleine schaal al geëxperimenteerd met de versoepeling van het dragen van de mondneusmaskers voor medewerkers en vrijwilligers. Wij hebben die experimenten nauwlettend gevolgd en op basis van de goede resultaten besloten op per 16 juni op afdelingen/woningen de mondneusmaskers niet meer verplicht te stellen voor medewerkers en vrijwilligers. Zij mogen er zelf voor kiezen dit wel te doen. In de algemene ruimten blijft het mondneusmasker voorlopig wel verplicht. Met uitzondering van de regels in onze Grand Cafés. Buiten onze locaties vragen we de medewerkers en vrijwilligers de 1,5 meter afstand in acht te nemen conform de landelijke regels.
 
Mondneusmaskers bezoekers
Voor bezoekers blijven de regels voorlopig nog ongewijzigd. In de algemene ruimten, ook in de gezamenlijke huiskamers, blijft het mondneusmasker verplicht. Bij verplaatsingen buiten onze locaties vragen we het bezoek om de 1,5 meter afstand in acht te nemen, conform de landelijke regels. Alleen wanneer uw bezoek minimaal twee weken geleden volledig gevaccineerd is, kan het mondneusmasker in uw appartement/kamer af en is 1,5 meter afstand niet meer nodig.

Update 3 juni
Openstelling binnenruimte Grand Café
Op zaterdag 5 juni worden er landelijk een aantal versoepelingen doorgevoerd. Dat de horeca binnen open mag, is daar een van. Meerdere locaties van Marga Klompé hebben een Grand Café, wij sluiten dan ook aan bij de landelijke versoepelingen. Als bezoeker was u al welkom op het terras, u bent nu ook binnen welkom. Ook vaste bezoekers, zoals bewoners uit de buurt, zijn weer welkom voor een kopje koffie of een maaltijd. Een aantal regels:
 
- Per Grand Café is bepaald hoeveel zitplaatsen er mogelijk zijn. In de eerste plaats is het Grand Café bedoeld voor bewoners. Als er ruimte is, kan bezoek ook plaatsnemen
- Aan tafel zitten maximaal 4 personen. Kinderen tot en met 12 jaar uit hetzelfde huishouden als de bezoeker mogen daarbij aansluiten
- Er is geen zelfbediening, u wordt bediend
- Zo min mogelijk verplaatsingen. Als u zich moet verplaatsen voor toiletbezoek of garderobe, dan draagt u een mondneusmasker. Bewoners hoeven dit niet.

Update 20 mei
Voorzichtig versoepelen waar het kan. Dat doen we in overleg met de cliëntvertegenwoordigers en ons eigen OMT. In dit artikel van Vilans beschrijft Marcel Duvigneau hoe wij binnen Marga Klompé besluiten nemen over coronamaatregelen. 

Update 18 mei
De volgende versoepelingen hebben we doorgevoerd:

Wandelen met meerdere personen
In overleg met het zorgteam kan een bezoeker, medewerker of vrijwilliger met meerdere cliënten tegelijk uit een woning (maximaal 4) gaan wandelen.

Activiteiten/evenementen
Er mogen weer activiteiten met externen plaatsvinden. U kunt dan denken aan iemand die muziek komt maken, een voorstelling komt geven of een andere activiteit met een groep bewoners onderneemt. Binnen met maximaal één externe persoon, buiten mag dat met meerdere externen. Voor beide activiteiten geldt een maximum van 30 bewoners, waarbij de binnenruimte groot genoeg moet zijn voor dit aantal personen.

Verdere versoepelingen overwegen wij op het moment dat de situatie regionaal verbeterd. Nu is het risiconiveau in de regio waarin wij werkzaam zijn ‘ernstig’ met rond de 240 positieve testen per 100.000 inwoners per week. Of en welke versoepelingen voor ons kunnen gaan gelden wanneer deze cijfers verbeteren, staat daarom op dit moment nog niet vast.

Update 29 april
We zijn blij dat we een aantal nieuwe versoepelingen kunnen aankondigen per zaterdag 1 mei:

Openstelling terras Grand Cafés
Op 1 mei gaan de terrassen van onze Grand Café's weer open. Van 12.00 uur tot 18.00 uur zijn in de eerste plaats de bewoners weer welkom. Daarnaast kan, als er ruimte is en de regels worden nageleefd, ook bezoek er plaats nemen. Per terras is bepaald hoeveel zitplaatsen er mogelijk zijn. Er kunnen alleen warme en koude dranken worden besteld die aan tafel worden geserveerd. Wilt u samen met een bewoner op het terras zitten? Denkt u dan aan de volgende regels:

  • Bezoekers dragen een mondneusmasker bij verplaatsingen op het terras
  • Aan 1 tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand
  • Kinderen tot en met 12 jaar uit hetzelfde huishouden als de bezoeker mogen daar bij aansluiten

Autorondrit
Een autorondrit met 1 chauffeur en bewoner is weer mogelijk. Het gaat hier om een rondrit, geen familiebezoek. Een mondneusmasker dragen is verplicht voor de chauffeur, tenzij de chauffeur volledig gevaccineerd is.
 
Bewoners verschillende etages/afdelingen
Vanaf 1 mei kunnen bewoners van verschillende etages/afdelingen elkaar weer ontmoeten.

Update 24 april
Onze bezoekregeling is: maximaal 2 bezoekers per dag. Vanaf zaterdag 24 april voeren wij een versoepeling door voor bezoekers die volledig gevaccineerd zijn. Volledig gevaccineerde bezoekers hoeven dan geen mondneusmasker meer te dragen in de kamer of het apparte­ment van de bewoner. Ook is dan 1,5 meter afstand houden niet meer nodig. Voorwaarde daarbij is dat de vaccinatie minstens twee weken daarvoor heeft plaatsgevonden. In de algemene ruimtes wordt het mondneusmasker wel gedragen. Uiteengezet in een tabel ziet dat er zo uit:

volledig gevaccineerd *) mondneusmasker mag af en geen 1,5 meter afstand in kamer of appartement  bewoner
niet of niet volledig gevaccineerd mondneusmasker mag alleen af in kamer of appartement bewoner tijdens versnapering en 1,5 meter afstand blijft

*) 2 keer gevaccineerd met Pfizer, Moderna of AstraZeneca of 1 x met het Janssen vaccin. Wanneer in de afgelopen 6 maanden corona is doorgemaakt, volstaat 1 vaccinatie

Update 16 maart
Verruiming bezoekregeling in fases
In samenspraak met de centrale cliëntenraad is besloten om in twee fases de bezoekersregeling te verruimen. Op locaties waar de cliënten volledig zijn gevaccineerd verruimen we per 15 maart de bezoekregeling naar 2 bezoekers per dag. De andere locaties volgen 2,5 week later op 2 april. Op deze locaties heeft dan ook de tweede vaccinatieronde plaatsgevonden.
 
Per 15 maart verruimen we de bezoekregeling voorHoge Veld, Beth San, Stegemanhof, Ambthuis, Berkhof groepswonen (eigen ingang), Vredense Hof groepswonen PG (eigen ingang), Meddo, De Molenberg nr. 14 (uitzondering: 1 bezoeker opname unit de Gracht) en ‘t Talma.
 
Op 2 april volgen de locaties: Pronsweide, Berkhof woonzorgcentrum, Vredense Hof hoofdgebouw, De Pelkwijk, Mariënhof, De Hassinkhof, De Molenberg nr. 7 en De Hoge Weide.
 
De 2 bezoekers mogen gelijktijdig komen, maar het mag ook 2 keer een bezoekmoment met 1 bezoeker zijn. Kinderen onder de 13 jaar tellen niet mee als bezoeker, zij zijn vrij om mee te komen.
 
De volgende regels blijven van kracht:

  • Bezoek in het eigen appartement of kamer ontvangen, niet in de huiskamers of gezamenlijke ruimtes
  • Bezoek is verplicht om continue een mondneusmasker te dragen. Deze mag alleen kort af tijdens het eten of drinken van een versnapering
  • 1,5 meter afstand houden, goede handhygiëne en thuis blijven bij klachten (dit laatste geldt ook voor kinderen)

Wanneer op een afdeling/woning besmettingen zijn, kunnen andere regels gelden voor bezoek. Eerste contactpersonen worden hiervan op de hoogte gebracht.

Update 11 maart
Voorbereiding versoepeling bezoekregeling
De vaccinatie van bewoners en medewerkers is in volle gang. Sommigen hebben de eerste vaccinatie gehad en anderen zijn al volledig gevaccineerd. Minister De Jonge gaf maandag in de persconferentie aan dat we de bezoekregeling mogen versoepelen naar twee bezoekers per dag. Hier staan wij natuurlijk voor open. Toch moeten we voorzichtig blijven. We zijn daarom in gesprek met de centrale cliëntenraad over de versoepeling en hoe deze er precies uit gaat zien. Volgende week hopen wij u hierover verder te kunnen berichten.

Update 25 februari
Kappers en pedicures
Met ingang van woensdag 3 maart kunnen de kappers en pedicures hun werkzaamheden in onze locaties weer hervatten. Uiteraard alleen met inachtneming van de geldende hygiënemaatregelen. Ook een kapper of pedicure aan huis in het eigen appartement/kamer van de bewoner is per genoemde datum weer mogelijk. Het bezoek van de kapper of pedicure valt niet onder de bezoekregeling. Een bewoner kan naast het bezoek van de kapper of pedicure dus nog steeds één bezoeker per dag ontvangen. Bij een verdenking of besmetting met het coronavirus op een woning, afdeling of locatie is een behandeling van de kapper of pedicure niet mogelijk. Bezoek aan een externe kapsalon kunnen we helaas nog niet toestaan.

Bezoekersregeling
Vanwege de zorgen voor een derde golf willen we de bezoekregeling op dit moment nog niet verder versoepelen. Onze huidige bezoekregeling blijft dan ook nog zeker tot medio maart van kracht. 

Vaccinaties voor de wijkverpleging van start
We zijn blij dat we eindelijk de collega's in de wijkverpleging van 35 jaar en ouder konden uitnodigen voor hun vaccinaties. Zij kunnen vanaf vandaag bellen met de GGD om een afspraak voor hun vaccinaties te maken. 

Update 10 februari
Vaccinatie bewoners met huisartsenzorg helaas uitgesteld
Vanaf maandag 8 februari zouden we de vaccins ontvangen voor de eerste vaccinaties van bewoners met huisartsenzorg. Zij zouden in plaats van het Moderna-vaccin, met het vaccin van Pfizer gevaccineerd worden. In het weekend kregen we helaas te horen dat de 4.000 vaccins voor intramurale bewoners onder verantwoordelijkheid van de huisarts in de regio Achterhoek niet werden geleverd. Wanneer de vaccinaties voor deze groep wel van start zullen gaan, is helaas op dit moment nog niet bekend.

Update 6 februari
Eerste vaccinaties voor bewoners met succes afgerond
Op 5 en 6 februari hebben bijna 600 bewoners in onze verpleeghuizen de eerste vaccinatie ontvangen. Gelukkig zonder noemenswaardige bijwerkingen. Van de overgebleven vaccins hebben we daarna nog 95 bewoners van het woonzorgcentrum Stegemanhof, Beth San en Ambthuis kunnen vaccineren. Een goed gevoel. Nu de vaccinatie van bewoners en medewerkers is opgestart hopen we dat we niet meer met zulke heftige uitbraken worden geconfronteerd.

Update 4 februari
Update besmettingen
Van locatie Mariënhof ontvingen we deze week goed nieuws. Zij zijn sinds gisteren uit isolatie/quarantaine. In twee groepswoningen in Pronsweide zijn ook geen bewoners meer ziek. Dat betekent dat op dit moment alle locaties coronavrij zijn. 

Update 27 januari
Eerste vaccins voor bewoners
De eerste 75 vaccins van het BioNtech/Pfizer-vaccin zijn besteld en komen donderdag 28 januari binnen. Wij zijn blij dat we kunnen starten met het vaccineren van bewoners. De eerste vaccinaties worden op vrijdag 29 januari en zaterdag 30 januari gegeven. De tweede ronde start een week later op 5 februari. De vaccinaties aan bewoners worden gegeven door een team van regieverpleegkundigen met medewerking van de specialist ouderengeneeskunde. 

Update 26 januari
De Britse variant van het coronavirus verspreidt zich in Nederland. In ongeveer 10% van de besmettingen is er sprake van deze variant. In meerdere verpleeghuizen in Nederland is het virus al binnen gedrongen. Helaas nu ook bij ons. Uit een steekproef is gebleken dat de Britse variant is aangetroffen in locatie de Mariënhof in Lichtenvoorde.
 
Dat de Britse variant in locatie Mariënhof is aangetroffen, heeft geen gevolgen voor de maatregelen die we nemen. Alle hygiëne- en beschermende maatregelen waren al ingezet en deze blijven wij in de Mariënhof en in de andere locaties inzetten. De Britse variant kan ook in andere locaties aanwezig zijn. Dit is echter niet uit deze steekproef naar voren komen. Regiomanager Judith Kroes: “Dat de Britse variant is aangetroffen in de Mariënhof kan wel een verklaring zijn voor de snelheid waarmee het virus zich in deze locatie heeft verspreid.”
 
We vragen dan ook met klem aan bezoekers van ál onze locaties om de gestelde maatregelen in handhygiëne, het gebruik van mondneusmaskers en het bewaren van 1,5 meter afstand in onze locaties te respecteren. Zo dragen we samen bij aan het voorkomen van verdere verspreiding van het virus.
 
Update locatie de Mariënhof
Het aantal nieuwe besmettingen in de Mariënhof is de afgelopen week gelukkig beperkt gebleven. Van de 30 bewoners zijn er op dit moment 17 bewoners besmet. Tot ons verdriet zijn er acht  bewoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Van de vijf woningen in de Mariënhof, zijn er drie in quarantaine. Op twee woningen worden bewoners in isolatie verzorgd.
 
Coronalijn
Heeft u vragen over corona? Neem dan contact op met onze coronalijn. Deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9-17 uur. U kunt bellen met T 0544 47 33 18 of mailen naar corona@szmk.nl.

Update 18 januari
Afgelopen week is bekend geworden dat cliënten van verpleegafdelingen het vaccin Pfizer/BioNTech krijgen. Het ministerie van VWS maakt een scheiding tussen bewoners die onder de medische verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde vallen en bewoners die onder de verantwoordelijkheid van de huisarts vallen. De eerste groep wordt door ons geïnformeerd en door ons gevaccineerd. Zij hebben afgelopen week informatie van ons hierover ontvangen, samen met een toestemmingsformulier. De tweede groep wordt door ook door ons uitgenodigd. Voor beide groepen geldt dat de vaccinaties, zoals het er nu uitziet, starten vanaf 25 januari.

Update 15 januari
Eerste vaccinatie zorgmedewerkers
Op 15 januari ontvingen de eerste zorgmedewerkers in Noord- en Oost Gelderland hun vaccinatie. Collega Kim Stemerdink (@kimindezorg op Instagram) was de eerste medewerker van Marga Klompé die de vaccinatie kreeg. In Apeldoorn, samen met vier zorgmedewerkers van andere zorgorganisaties. Kim: "Ik laat de vaccinatie zetten voor bescherming van mezelf en de mensen waarmee ik werk." 

Update 7 januari
Vaccinaties van start
'Nederland, we gaan beginnen!’, zei André Rouvoet (directeur GGD) 6 januari voor het zetten van de eerste vaccinatie. Ook medewerkers van Marga Klompé hebben zich al aangemeld bij de GGD voor de vaccinatie. Wij zijn vanaf maandag 4 januari gestart met het uitnodigen van de medewerkers in de verpleeghuizen en woonzorgcentra  die we in deze eerste fase mogen oproepen. De GGD laat weten dat in onze regio het vaccineren van deze groep op 15 januari start. Dan zullen de eerste medewerkers hun vaccinatie krijgen.

De medewerkers in de thuiszorg volgen later. En met de inmiddels afgegeven goedkeuring voor het Moderna vaccin, hopen we volgende maand de eerste bewoners te kunnen vaccineren. Dat zal zoals het er nu naar uitziet op onze eigen locaties plaats gaan vinden. Ook hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang.

Terugblik
Terugkijkend naar het afgelopen jaar, was het jaar 2020 boven alles een bijzonder en een pittig jaar. Een emotioneel zwaar jaar voor alle betrokkenen. De bewoners, hun familie en onze medewerkers. Toch zijn er ook mooie dingen gebeurd. Zoals de gemeenschap die met ons meeleefde en ons vooral in de eerste golf bijna dagelijks een hart onder de riem stak. De buitenoptredens tijdens het prachtige weer. De vele lekkere dingen die werden gebracht. Het meeleven doet ons goed. We willen iedereen hiervoor bedanken. En het beste wensen voor 2021.

Besmettingen
Aan de vooravond van het nieuwe jaar werd duidelijk dat in Mariënhof helaas sprake is van besmettingen onder cliënten. Ook is op deze locatie een deel van de medewerkers positief getest. Gelukkig kon een aantal medewerkers van andere locaties gehoor geven aan de oproep om te komen helpen in Mariënhof. In locatie De Molenberg zijn op dit moment geen besmettingen meer. Wel hebben we enkele besmettingen op andere locaties en in de thuiszorg, maar deze blijven tot nu toe gelukkig beperkt.

Houd u aan de richtlijnen tijdens bezoek
We merken op meerdere locaties dat bezoek zich niet altijd aan de regels houdt. Het wordt voor iedereen steeds moeilijker om dat vol te houden, dat snappen we. Maar, het blijft heel belangrijk om de regels na te leven, ook voor bezoekers. Zeker nu de besmettingscijfers zo hoog blijven.

Update 3 december 
De afgelopen periode heeft een onbeschrijflijke impact gehad op iedereen die met corona te maken kreeg, met name in onze locatie De Molenberg die hard werd getroffen. We hebben steeds verdere maatregelen moeten nemen om het virus een halt toe te roepen. Regiomanager Judith Kroes: “En dat is ons gelukt. Samen hebben we het virus meer en meer onder controle gekregen. Na een bizarre tijd met veel emoties en spanningen voor alle betrokkenen zijn we blij dat er op dit moment in De Molenberg geen besmettingen meer zijn.” Dat betekent dat in die locatie langzaam en zorgvuldig een aantal maatregelen versoepeld kunnen gaan worden. Familie en cliënten zijn hier de afgelopen week over geïnformeerd. Hetzelfde geldt voor locatie De Hassinkhof in Beltrum, ook daar zijn momenteel geen besmettingen onder bewoners meer. 

Update 7 november
Update situatie De Molenberg
De besmettingsgolf in De Molenberg houdt al vijf weken aan. Zeven van de negen afdelingen die De Molenberg kent, zijn geraakt door het coronavirus.
 
“Op dit moment hebben ongeveer 25 bewoners het coronavirus. Deze aantallen veranderen dagelijks. In het woonzorgcentrum en op de afdelingen somatiek, zijn op dit moment relatief weinig besmettingen. We hopen van harte dat dit zo blijft”, aldus regiomanager Peter Stevens.
 
Medewerkers en management staan dagelijks voor dilemma’s en moeilijke morele en organisatorische keuzes. Ook is het een grote uitdaging om de roosters rond te krijgen. Peter: “We moeten helaas veel van onze medewerkers vragen. Het draaien van extra diensten, terugkomen van vakantie. Collega’s werken onder hoge druk met de emotionele belasting die daarbij komt kijken. En ook voor familie en bewoners zijn dit zware tijden.”

Update 22 okotober
Besmettingen in De Molenberg in Groenlo en De Hassinkhof in Beltrum
Op dit moment zijn er bij Marga Klompé 16 cliënten besmet, waarvan 14 in De Molenberg. Helaas zijn op dit moment negen bewoners bezweken aan de gevolgen van corona.
 
Bestuurder Marcel Duvigneau: “Helaas neemt het aantal besmettingen in ons land alleen nog maar toe. Na één dag met een daling in de cijfers, lijkt het aantal zelfs nu nog harder te stijgen. We zullen dus nog lang in deze situatie zitten en misschien zal de situatie zelfs nog verder verslechteren. Weet dat we met man en macht proberen om verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Zo blijven we de medewerkers en cliënten met regelmaat preventief testen als de situatie daarom vraagt." 

Update 16 oktober
Extra maatregelen
Sinds afgelopen dinsdag zijn de maatregelen in het land verder verscherpt om het hoge aantal besmettingen te laten dalen. Ook binnen Marga Klompé scherpen wij twee regels aan om het risico op verspreiding van het coronavirus te verkleinen: 

Aanscherping bezoekregeling
We gaan de bezoekersaantallen beperken om het risico op verspreiding van het virus te verminderen. De bezoekregeling wordt als volgt: er mag één bezoekmoment per dag zijn voor maximaal 2 bezoekers.
(in verband met besmettingen in De Molenberg geldt op dit moment een andere bezoekregeling: 1 bezoeker, 1 keer per dag) 

LET OP: de bezoekregeling kan afwijken op afdelingen waar besmettingen zijn

Verscherpte maatregelen Grand Cafés

  • Bezoek is niet meer toegestaan in het Grand Café. Het bezoekmoment vindt op de kamer of het appartement plaats
  • Bewoners zijn welkom in de Grand Cafés voor het nuttigen van de maaltijden en de koffiemomenten. Eten wordt in shifts gedaan
  • Alle Grand Cafés sluiten om 18.00 uur
  • Het is niet mogelijk om feestjes en/of verjaardagen te houden in het Grand Café

Update 13 oktober
Besmettingen in De Molenberg in Groenlo
Eind september zijn in De Molenberg een medewerker en een bewoner besmet geraakt met het coronavirus. We zijn nu twee weken verder. Op 4 van de 9 afdelingen zijn besmettingen vastgesteld. Op dit moment zijn 16 bewoners positief bevonden. Helaas hebben we van zes bewoners afscheid moeten nemen. In De Molenberg wonen 155 ouderen en werken 330 medewerkers.
 
Regiomanager Judith Kroes: “Het coronavirus is een grillig en onvoorspelbaar virus. Met man en macht wordt geprobeerd het virus een halt toe te roepen. Het eist veel van ons allemaal: bewoners, familie, medewerkers. En het brengt veel emoties teweeg als onmacht en verdriet. Dagelijks maken we de lastige afweging: wat moeten we doen om het virus te beteugelen en veiligheid te bieden? En wat we kunnen doen om het welzijn en de kwaliteit van leven voor bewoners te blijven ondersteunen en de zorg nog rond te krijgen? Het zijn moeilijke vraagstukken.”
 
Medewerkers in De Molenberg worden met regelmaat preventief getest als de situatie op de afdeling daarom vraagt. Ook bewoners met symptomen die passen bij het coronavirus testen we periodiek preventief. Op deze manier proberen we grip te krijgen op de verspreiding van het virus en treffen we per afdeling passende maatregelen.
 
Bezoekmogelijkheid in De Molenberg
De maatregelen in De Molenberg zijn voor de aangedane afdelingen aangescherpt: het bezoek aan dierbaren is beperkt tot één bezoeker per dag. Familie kan op bezoek blijven komen bij hun naaste. Bezoekers op al onze locaties dragen een mondneusmasker. Op afdelingen in De Molenberg die in isolatie zijn, wordt daarnaast ook een schort, handschoenen en spatbril gedragen door bezoekers.
 
Update 2 oktober
Bezoekers registratie
Bezoekt u één van onze locaties? Dan vragen wij om u te registreren. Dat zal in ieder geval op maandag 5 oktober ingaan, op sommige locaties start de registratie per vandaag. We vragen uw naam, telefoonnummer en mailadres te noteren op de registratielijst die u bij de ingang van de locatie vindt.  

Op die manier kunnen wij u, wanneer er bijvoorbeeld een besmetting op een afdeling in de locatie is geconstateerd, snel bereiken. Graag eerst registreren, daarna uw handen desinfecteren en dan uw mondneusmasker pakken en opzetten. 

Update 29 september
Aanscherping maatregelen
Ook wij merken dat de besmettingen toenemen. Wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid, ook in het licht van de persconferentie van het kabinet van maandag 28 september en de daar aangekondigde maatregelen. Zo hebben we besloten om de maatregelen in alle locaties aan te scherpen om de kans op besmettingen te verkleinen. Dit zijn de preventieve maatregelen die we nemen:  

Continue dragen van een mondneusmasker verplicht
Vanaf zaterdag 26 september zijn bezoekers van de locaties verplicht te allen tijde een mondneusmasker te dragen. Dit geldt ook wanneer u in het appartement, de kamer of woning van uw naaste bent. Marga Klompé zorgt voor mondneusmaskers. Deze liggen klaar (dichtbij) de entree van de locatie. Wanneer u de locatie betreed, zet u het mondneusmasker op en deze houdt u op totdat u de locatie verlaat. Wij zullen toezien op naleving van deze afspraak.

Niet allemaal tegelijk eten
Om het risico op besmetting te verkleinen, is het niet langer toegestaan om met grote groepen in het restaurant te zitten. Daarom gaan de bewoners vanaf vandaag of morgen – daar waar dit nog niet het geval was - in shifts eten in onze Grand Cafés.

Thuiswerken en online overleg
Onze kantoormedewerkers zijn tot tenminste 20 oktober verplicht om thuis te werken en komen alleen bij noodzaak naar kantoor. Teambijeenkomsten worden niet meer georganiseerd en overleggen vinden online plaats.

Update 26 augustus
Opname van mensen met dementie 
Alle cliënten met dementie blijven we opnemen op een speciaal daarvoor ingerichte unit op de afdeling Ravelijn in De Molenberg. Hier verblijven zij 10 dagen waarna zij naar hun 'eigen' locatie gaan. De reden dat we dit doen is het risico dat opname van deze groep cliënten met zich meebrengt. Zo zijn er in de periode voor de opname vaak veel mensen betrokken. Ook zijn cliënten met dementie vaak beperkt in het kunnen aangeven van gezondheidsklachten en vaak moeilijk te instrueren, bijvoorbeeld bij het opvolgen van de coronaregels. Zo proberen we het risico op besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. 

Update 24 augustus
Maatwerk in maatregelen om een nieuwe lockdown te voorkomen 
We zijn er alert op en bereiden ons voor om bij, onverhoopt, mogelijke nieuwe besmettingen met het coronavirus in één of meerdere van onze locaties, direct maatregelen in te kunnen zetten om verdere besmettingen te voorkomen. De maatregelen die we treffen zullen maatwerk zijn. We bekijken per situatie en per locatie of afdeling wat nodig is. Weet dat we te allen tijde zullen proberen om sluiting van locaties te voorkomen. Dat kunnen we alleen samen met u. Met bezoekers, familie van cliënten en medewerkers door samen de coronaregels op te volgen. En samen met onze collega-zorginstellingen in de regio. Zo hebben we bijvoorbeeld afspraken gemaakt met Azora, Careaz, Markenheem en Sensire om bij een grote uitbraak bewoners die zijn besmet met het coronavirus tijdelijk op te vangen in een gezamenlijk zorghotel, gevestigd in de Slingebeek in Gaanderen. Naast het zorghotel zijn dichterbij in Borculo en in Dinxperlo mogelijk enkele bedden beschikbaar voor cliënten die besmet zijn met het coronavirus waar de zorg niet thuis of anders georganiseerd kan worden. 

Update 22 juli - berichtje voor naasten van de cliënten en vrijwilligers
Op vakantie
De vakanties staan voor de deur. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft met kleuren aan hoe veilig een land of gebied is om naartoe te reizen. Wij vragen u dit advies op te volgen, gezien de kwetsbare groep cliënten binnen onze locaties. Reist u toch af naar een code oranje gebied - noodzakelijke reizen -  dan verzoeken we u 10 dagen (vanaf dat u thuis bent) onze locaties niet te bezoeken. Dit zijn de richtlijnen van het RIVM die wij volgen.
 
Overig nieuws
Corona vragenlijn
We krijgen veel vragen over corona. Daarom hebben we een corona vragenlijn in het leven geroepen. Voor cliënten, hun familie en medewerkers van Marga Klompé. Bij vragen kan gebeld worden met telefoonnummer 0544 47 33 18. Mailen naar corona@szmk.nl kan ook. De corona vragenlijn is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur bereikbaar. Voor allerlei vragen zoals ‘Ik kom uit een code oranje land, wat nu?’ en 'Moet ik nog een vragenlijst invullen als ik op bezoek kom?

Wil je ons helpen?
Ben jij op dit moment gediplomeerd helpende, verzorgende (IG) of verpleegkundige? Dan doen we graag een beroep op jou! Ben jij bevoegd, maar niet meer bekwaam om zorg te verlenen? Of volg je een zorgopleiding en heb je nog tijd om iets extra’s te betekenen? Dan komen we ook graag met jou in contact, wij verwachten dat we de komende periode behoefte hebben aan zorg medewerkers. Stuur een mailtje naar inzet.corona@szmk.nl met wat jij kunt betekenen of kijk hier voor meer informatie en aanmelden.   

In contact blijven
Via ons cliëntenportaal kunt u volgen hoe het met uw naaste gaat. Kunt u nog niet meelezen met de zorg in het cliëntenportaal en zou u dat wel willen? Dan kunt u een mail sturen aan serviceloket@szmk.nl.
 
Bewoners en (thuiszorg)cliënten
We zullen te allen tijde toegewijd de zorg blijven bieden die nodig is, zoals u dat van ons gewend bent. Daarbij staat de bescherming van ons allen voorop. We houden in afstemming met de GGD actief de landelijke ontwikkelingen én de situatie op onze locaties in de gaten. Wanneer u als bewoner of (thuiszorg)cliënt een griepachtig beeld heeft, kunt u erop vertrouwen dat we direct in afstemming met de specialist ​ouderengeneeskunde of huisarts de juiste maatregelen nemen.

Samenwerking in de regio
We werken zoveel mogelijk samen met andere zorgorganisaties in de regio, zodat onze maatregelen goed op elkaar aansluiten. Via brieven, mail, posters en ons cliëntenportaal informeren we bewoners, cliënten, familie en andere bezoekers over de manieren om verspreiding van het virus tegen te gaan. Onze medewerkers worden via het intranet op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en maatregelen die we als organisatie nemen.

Waardering
We spreken onze waardering uit aan alle medewerkers en vrijwilligers die zorg of diensten verlenen aan onze bewoners en (thuiszorg)cliënten. Ook dank aan allen die in welke vorm dan ook hulp aanbieden. Samen gaan we deze uitdaging klaren. 

Veelgestelde vragen

Als organisatie nemen we de ontwikkelingen rondom het coronavirus zeer serieus. Door de snelle ontwikkelingen van het virus nemen wij vrijwel dagelijks nieuwe voorzorgsmaatregelen. Omdat de informatie zo snel kan wijzigen, delen we de meest actuele berichtgeving op de website. 
 
Veelgestelde vragen
Op veelgestelde vragen over onze coronavirus maatregelen vindt u een lijst met veelgestelde vragen. We nodigen u uit om hierop te kijken als u een vraag heeft.