Informatie rondom corona Lees meer

CORONA INFORMATIE

Vragen? Bel met onze corona vragenlijn. Voor cliënten, hun familie en medewerkers van Marga Klompé.
Ma-Vr van 9-17 uur en Za-Zo van 10-14 uur. T 0544 47 33 18 of E corona@szmk.nl

De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar snel op. Dagelijks neemt Marga Klompé nieuwe of aanvullende maatregelen om de bewoners, (thuiszorg)cliënten, medewerkers, vrijwilligers, familie en bezoekers zo goed mogelijk te beschermen. Binnen en buiten onze locaties. We volgen hierin de landelijke adviezen van de overheid, het RIVM en onze branchevereniging Actiz.

Corona vragenlijn
We krijgen veel vragen over corona. Daarom hebben we een corona vragenlijn in het leven geroepen. Voor cliënten, hun familie en medewerkers van Marga Klompé. Bij vragen kan gebeld worden met telefoonnummer 0544 47 33 18. Mailen naar corona@szmk.nl kan ook. De corona vragenlijn is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur bereikbaar en op zaterdag en zondag van 10.00 - 14.00 uur. Voor allerlei vragen zoals ‘Wat als mijn collega besmet raakt?’, 'Ik maak muziek, kan ik komen optreden in de tuin?' tot 'Waar kan ik de was van mijn man het beste brengen?' en 'Hoe kom ik in contact met mijn familie?'.

Diverse besmettingen op diverse locaties
Marga Klompé heeft helaas ook te maken met besmettingen van het coronavirus. Op meerdere locaties zijn cliënten besmet. Deze cliënten worden geïsoleerd verzorgd in hun appartement.

Marga Klompé sluit alle locaties voor bezoek
In verband met het coronavirus zijn bezoekers in verpleeghuizen en woonzorgcentra voorlopig niet meer toegestaan. Zo wordt geprobeerd om bewoners en cliënten zo goed mogelijk te beschermen tegen verdere verspreiding van het coronavirus. De sluiting is ingegaan op zondagavond 22 maart 2020 om 22.00 uur. Vanaf dat moment mag er geen bezoek meer naar binnen. Ook was het toen voor bewoners niet meer mogelijk om naar buiten te gaan om bijvoorbeeld een wandeling te maken of een boodschap te doen.
 
Grote impact
We begrijpen dat deze maatregel veel impact heeft. Op bewoners en op hun naasten. Dit is een erg moeilijke beslissing, maar wel noodzakelijk. Weet alstublieft dat wij met deze maatregel u, uw dierbaren en onze medewerkers proberen te beschermen.​ Alle betrokkenen worden per brief of mail persoonlijk door ons geïnformeerd. We hopen op uw begrip.

In contact blijven
Wij gaan met ondersteuning van ict zo goed mogelijk ons best doen om het mogelijke te maken dat u contact met uw naasten kunt onderhouden op allerhande mogelijke manieren. Dat kan ook door het sturen van een kleinigheidje of samen een televisieprogramma kijken via de telefoon. Dit zal even zoeken zijn, maar samen vinden we hier een weg in. We zien hierin al veel mooie initiatieven ontstaan. Een boodschap in krijt op de stoep, tekeningen van buurtkinderen, bloemen, een wekelijkse opsteker of een attentie voor de bewoners. 
 
Via ons cliëntenportaal kunt u volgen hoe het met uw naaste gaat. Kunt u nog niet meelezen met de zorg in het cliëntenportaal en zou u dat wel willen? Dan kunt u een mail sturen aan serviceloket@szmk.nl.
 
Bewoners en (thuiszorg)cliënten
We zullen te allen tijde toegewijd de zorg blijven bieden die nodig is, zoals u dat van ons gewend bent. Daarbij staat de bescherming van ons allen voorop. We houden in afstemming met de GGD actief de landelijke ontwikkelingen én de situatie op onze locaties in de gaten. Wanneer u als bewoner of (thuiszorg)cliënt een griepachtig beeld heeft, kunt u erop vertrouwen dat we direct in afstemming met de specialist ​ouderengeneeskunde of huisarts de juiste maatregelen nemen.

Vrijwilligers
Dat we sluiten voor bezoek, betekent ook dat er geen vrijwilligers meer op de locaties mogen komen. Hiermee stopt al het vrijwilligerswerk, hoe vervelend wij dit ook vinden. Als deze coronacrisis voorbij is, hopen we weer op de steun van vrijwilligers te kunnen rekenen.

Dagvoorziening
Ook onze dagvoorzieningen zijn gesloten. Dat geldt voor alle dagvoorzieningen zoals de dagcentra, de dagbesteding en de dagopvang ouderen speciaal (DOS). 
 
Activiteiten
Het coronavirus haalt helaas tot in ieder geval begin mei een streep door de centrale activiteitenprogramma’s. Ook alle interne activiteiten met meer dan 4 cliënten worden afgezegd, ook dit zal in ieder geval tot begin mei duren. Bijeenkomsten met externen zoals kerkdiensten en andere voorstellingen waren al niet meer mogelijk.
 
Maaltijden in de Grand Cafés
We nemen extra voorzorgsmaatregelen in onze Grand Cafés. De maaltijden worden in kleinere groepen en op verschillende tijden georganiseerd. Als het mogelijk is worden ook andere ruimtes ingezet en wordt de ruimte tussen tafels vergroot. In het Grand Café van uw locatie vindt u de aangepaste regels. Onze Grand Cafés zijn normaal gesproken een laagdrempelige voorziening waar iedereen, ook uit de wijk, van harte welkom is voor een hapje, een praatje of een kop koffie. Het spijt ons dat we dat nu voorlopig niet meer kan. Het Grand Café is vanaf nu alleen nog toegankelijk voor mensen van binnen de locaties. Helaas kunnen mensen uit de wijk en de omliggende aanleunwoningen er tot in ieder geval begin mei niet terecht. Zij kunnen contact opnemen met het Grand Café voor mogelijke levering van koelverse maaltijden aan huis. Dit zijn maaltijden die dan thuis opgewarmd kunnen worden.

Onderhoud locaties
Om u en onze medewerkers te beschermen, is besloten om het onderhoudsbeleid van de locaties aan te passen. Dat houdt in dat alle niet noodzakelijke werkzaamheden en/of locatiebezoeken door onze technische medewerkers en door externe leveranciers uitgesteld worden. Storingen kunnen via de gebruikelijke kanalen gemeld worden. Onze technische dienst bekijkt per melding of de werkzaamheden die hiermee gemoeid gaan wel of niet kunnen worden uitgesteld. Daarnaast vragen wij leveranciers en onze technische dienst om bij onverhoopte bezoeken aan locaties zich niet of zo min mogelijk op te houden in ruimten waarin bewoners en of medewerkers verblijven.

Samenwerking in de regio
We werken zoveel mogelijk samen met andere zorgorganisaties in de regio, zodat onze maatregelen goed op elkaar aansluiten. Via brieven, mail, posters en ons cliëntenportaal informeren we bewoners, cliënten, familie en andere bezoekers over de manieren om verspreiding van het virus tegen te gaan. Onze medewerkers worden via het intranet op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en maatregelen die we als organisatie nemen.

Waardering
We spreken onze waardering uit aan alle medewerkers en vrijwilligers die zorg of diensten verlenen aan onze bewoners en (thuiszorg)cliënten. Ook dank aan allen die in welke vorm dan ook hulp aanbieden. Samen moeten we deze uitdaging klaren. 

Veelgestelde vragen

Als organisatie nemen we de ontwikkelingen rondom het coronavirus zeer serieus. Door de snelle ontwikkelingen van het virus nemen wij vrijwel dagelijks nieuwe voorzorgsmaatregelen. Omdat de informatie zo snel kan wijzigen, delen we de meest actuele berichtgeving op de website. 
 
Veelgestelde vragen
Op veelgestelde vragen over onze coronavirus maatregelen vindt u een lijst met veelgestelde vragen. We nodigen u uit om hierop te kijken als u een vraag heeft.