Marga Klompé in tijden van corona

Op deze plek informeren we u over Marga Klompé in tijden van corona. Wij blijven ons elke dag inzetten om het beste uit elk moment te halen. 

Heeft u vragen over de informatie die wij op deze pagina geven? Neem dan contact op met onze corona vragenlijn. Voor cliënten, hun familie en medewerkers van Marga Klompé. Open van maandag tot en met vrijdag van 9-17 uur. T: 0544 47 33 18 of E: corona@szmk.nl. Of neem een kijkje bij de veelgestelde vragen over onze coronamaatregelen. Voor vragen over de vaccinaties kunt u terecht op de vaccinatiepagina.  

Update 12 juli
Ook al zijn er in Nederland veel mensen gevaccineerd tegen het coronavirus, blijven wij nog steeds maatregelen nemen tegen de verspreiding ervan. Zo proberen wij onze kwetsbare bewoners te beschermen. Bij uw bezoek aan een van onze locaties vragen wij u dan ook om:

  • Uw handen te desinfecteren
  • Geen handen te schudden
  • Thuis te blijven bij klachten

Monitoren
We monitoren bewoners op symptomen van het coronavirus en testen bij klachten. Wordt onverhoopt een besmetting geconstateerd, dan verblijft de bewoner in isolatie en dragen zorgmedewerkers continu beschermende middelen. Andere bewoners die in contact zijn geweest met een besmette bewoner en klachten ontwikkelen, blijven ook in quarantaine. De arts en de deskundige infectiepreventie bespreken dit samen en bepalen samen de maatregelen per woning, afdeling of locatie.

Is sprake van een besmetting in de woonomgeving van uw naaste? Dan wordt u persoonlijk geïnformeerd over wat dit voor uw naaste en voor u als bezoeker betekent. 
 
Mondneusmasker
Wij kunnen als zorgorgansiatie zelf beslissen of u als bezoeker aan onze organisatie een mondneusmasker moet dragen. Wij bepalen dat op basis van het aantal besmettingen op een locatie. Daarom vragen wij u om de maatregelen in de locatie die u bezoekt goed in acht te nemen. Er hangen posters op of vlakbij de toegangsdeuren. Ook kunt u op onze website terecht voor het laatste coronanieuws.

Eerdere updates

We zien de besmettingscijfers in de regio dalen. We vinden het daarom verantwoord om de volgende versoepelingen per 27 april door te voeren.

Mondneusmasker medewerkers en vrijwilligers vervalt en geen 1,5 meter in Grand Cafés
Per woensdag 27 april hoeven medewerkers en vrijwilligers niet meer preventief een mondneusmasker te dragen. Ook de 1,5 meter afstand in de Grand Cafés komt te vervallen. 

Ondanks dat we met besmettingen binnen onze locaties te maken hebben, denken we toch enkele versoepelingen op een veilige manier door te kunnen voeren.

Mondneusmaskers en 1,5 meter voor bezoekers
Per maandag 4 april hoeven bezoekers geen mondneusmasker meer te dragen en ook wordt voor hen de 1,5 meter losgelaten. Medewerkers met direct cliëntencontact blijven een mondneusmasker dragen. Dit geldt ook voor vrijwilligers.

Aantal bezoekers
We hanteren geen maximum aantal bezoekers meer. Het beleid van twee bezoekers per centrale huiskamer blijven we (vooralsnog) wel hanteren.

Vanwege de nog steeds besmettingscijfers in de regio hebben wij besloten de huidige maatregelen te continueren tot in ieder geval maandag 21 maart. Dus blijven we in de zorg een mondneusmasker dragen en verwachten we van bezoekers (maximaal 4 per dag) dat zij bij een bezoek aan onze locaties een mondneusmasker dragen, de basisregels in acht nemen en thuis blijven bij klachten. 

Hoewel de overheid komende vrijdag verder gaat versoepelen, kiezen wij ervoor om de bestaande maatregelen ook na 25 februari voorlopig in stand te houden. We zien het hoge aantal besmettingen in de regio verder oplopen en vinden het te vroeg voor versoepelingen in onze huizen. We dragen zorg voor een kwetsbare groep mensen en het blijft belangrijk om hen te beschermen. Daarom blijven we in de zorg een mondneusmasker dragen en verwachten we van bezoekers (maximaal 4 per dag) dat zij bij een bezoek aan onze locaties een mondneusmasker dragen.

Tijdens de persconferentie van 15 februari kondigde minister Kuipers aan dat Nederland weer open gaat. Omdat we met een kwetsbare groep cliënten te maken hebben en het aantal besmettingen in de regio nog steeds heel hoog is, blijven we voorlopig voorzichtig. We houden het aantal bezoekers dan nog ook op 4 per dag met een maximum van 2 bezoekers per bezoekmoment. Ook het dragen van een mondneusmasker en de 1,5 meter afstand, houden we in stand. In ieder geval tot 25 februari. Daarvoor hebben wij een weegmoment en brengen wij u op de hoogte van onze maatregelen vanaf 25 februari.  

Aantal bezoekers
Het advies van het kabinet is om niet meer dan 4 personen vanaf 13 jaar per dag te ontvangen. Uit voorzichtigheid hielden wij het aantal bezoekers op maximaal 2 per dag. Per 1 februari gaan wij mee met de landelijke richtlijn en verhogen wij het aantal bezoekers naar 4 per dag met een maximum van 2 bezoekers per bezoekmoment.

Gebruik mondneusmasker
Het mondneusmasker mag af in het appartement/de woning van uw naaste als u 1,5 meter afstand kunt houden en u zit. Gaat u lopen, dan vragen we u om het mondneusmasker weer op te zetten. Ook tijdens eet- en drinkmomenten op veilige afstand mag het mondneusmasker af. Mocht een afdeling of woning van uw naaste met besmettingen te maken hebben, dan kunnen er andere regels gelden. U wordt hier dan over geïnformeerd.

Kapper en pedicure
Het kabinet heeft besloten dat contactberoepen weer kunnen starten. Dit betekent voor ons dat de kapsalons in de locaties weer open kunnen. Ook pedicures die niet in dienst zijn van Marga Klompé zijn weer welkom.

Behandelingen
De behandelingen door bijvoorbeeld fysio- of ergotherapeut kunnen weer fysiek op de afdelingen of in de woningen plaatsvinden. Ook medische fitnessgroepen worden weer opgestart.

Vanwege de zorgen voor de snelle verspreiding van de omikron variant van het coronavirus hebben wij helaas moeten besluiten een aantal maatregelen aan te scherpen. Wij volgen hiermee de landelijke richtlijnen.  

Aantal bezoekers
Wij passen de bezoekregeling aan naar maximaal 2 bezoekers van 13 jaar en ouder per dag. Vanwege het risico houden we deze beperking ook tijdens de feestdagen aan. Dat betekent dat bewoners ook dan maximaal 2 bezoekers per dag kunnen ontvangen.

Op familiebezoek
Familiebezoek door bewoners is mogelijk. Wij vragen u zich tijdens dit bezoek strikt te houden aan de landelijk geldende richtlijnen voor bezoek thuis.

Grand Café
Bewoners, medewerkers en vrijwilligers blijven welkom in de Grand Cafés. Bezoekers dragen bij verplaatsingen in het Grand Café een mondneusmasker, bewoners hoeven dit niet. 

Welzijnsactiviteiten
Activiteiten kunnen blijven plaatsvinden als deze georganiseerd worden voor bewoners uit dezelfde bubbel, bijvoorbeeld dezelfde woning. Activiteiten worden begeleid door medewerkers of vrijwilligers (intern). Optredens van externen, zoals koren en toneelgroepen, zijn niet toegestaan.

In de regio is besloten om de thuiszorg af te schalen naar noodzakelijke zorg. U leest er meer over in dit nieuwsbericht

Overig nieuws
Corona vragenlijn
Speciaal voor cliënten, hun familie en medewerkers van Marga Klompé. Bij vragen kan gebeld worden met telefoonnummer 0544 47 33 18. Mailen naar corona@szmk.nl kan ook. De corona vragenlijn is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur bereikbaar. Voor allerlei vragen zoals ‘Ik kom uit een code oranje land, wat nu?’ en 'Moet ik nog een vragenlijst invullen als ik op bezoek kom?

In contact blijven
Via ons cliëntenportaal kunt u volgen hoe het met uw naaste gaat. Kunt u nog niet meelezen met de zorg in het cliëntenportaal en zou u dat wel willen? Dan kunt u een mail sturen aan serviceloket@szmk.nl.
 
Samenwerking in de regio
We werken zoveel mogelijk samen met andere zorgorganisaties in de regio, zodat onze maatregelen goed op elkaar aansluiten. Via brieven, mail, posters en ons cliëntenportaal informeren we bewoners, cliënten, familie en andere bezoekers over de manieren om verspreiding van het virus tegen te gaan. Onze medewerkers worden via het intranet op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en maatregelen die we als organisatie nemen.

Waardering
We spreken onze waardering uit aan alle medewerkers en vrijwilligers die zorg of diensten verlenen aan onze bewoners en (thuiszorg)cliënten. Ook dank aan allen die in welke vorm dan ook hulp aanbieden. Samen gaan we deze uitdaging klaren. 

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over het coronavirus en hoe wij daar bij Marga Klompé mee omgaan? Bekijk dan of uw vraag wordt beantwoord via de veelgestelde vragen over onze coronavirus maatregelen. Is dat niet het geval? Stel uw vraag dan via corona@szmk.nl