Lees meer over de nieuwbouwplannen

Observatie Oost Achterhoek

De groep kwetsbare ouderen met een complexe hulpvraag neemt toe. Zij komen met hun hulpvraag terecht bij de huisarts die vaak geen andere mogelijkheid heeft dan hen door te sturen naar het ziekenhuis. Thuis gaat het op dat moment niet langer en er zijn onvoldoende andere opvangmogelijkheden voor deze groep ouderen. De afdeling Observatie Oost Achterhoek kan deze groep ouderen tijdelijk opvangen, zodat zij op de juiste plek terechtkomen.

Een fysiotherapeut

De afdeling

De afdeling Observatie Oost Achterhoek biedt kortdurende opvang als tussenstap terug naar huis of naar andere voorzieningen als thuiszorg, een verpleeghuis of revalidatie. De afdeling heeft 16 plaatsen. Er is 24 x 7 deskundig zorgpersoneel aanwezig.

Ouderen met een hulpvraag verblijven tijdelijk. Zij worden in de dagen dat ze verblijven geobserveerd. Na de observatie wordt een advies gegeven en vindt een overdracht plaats. Meestal naar de thuissituatie, waarbij de huisarts (en mogelijk thuiszorg) de nazorg en begeleiding weer overneemt.

Uw verblijf bij Observatie Oost Achterhoek

Wanneer u verblijft bij Observatie Oost Achterhoek wordt er gedurende een aantal dagen gekeken wat er aan de hand is en wat de beste oplossing kan zijn voor uw situatie. Zodat u zo veilig en zelfstandig mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Er worden onderzoeken gedaan door een deskundig team. Zij gaan kijken welke zorg u nodig heeft en hoe deze zorg op korte termijn voor u geregeld kan worden. In overleg met uw huisarts wordt er een adviesplan op maat voor u gemaakt. Meer informatie over Observatie Oost Achterhoek leest u in de welkomstfolder Observatie Oost Achterhoek