Lees meer over de nieuwbouwplannen

Cliëntenraad

Als cliënt van Marga Klompé wilt u graag dat de zorg zo goed mogelijk geregeld is. De cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen en gebruikt uw ervaringen om de zorg steeds verder te verbeteren. Voor de cliëntenraad staat het belang van de cliënten en hun vertegenwoordigers altijd voorop. Zij zorgen ervoor dat uw stem gehoord wordt in het continue overleg met Marga Klompé. 

Centrale en lokale cliëntenraad

De thuiszorg en bijna elke locatie van Marga Klompé heeft een eigen cliëntenraad, gekozen door de cliënten. Leden van de lokale cliëntenraden vormen samen de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad behandelt onderwerpen die voor alle locaties van toepassing zijn. Zo worden de belangen van de cliënten van Marga Klompé op lokaal en op centraal niveau behartigd. 

Cliëntenraad thuiszorg

Meepraten en meedenken over Marga Klompé?

Word lid van de Centrale Cliëntenraad of van een van de lokale raden en vertegenwoordig de cliënten en bewoners. U bent van harte welkom! Voor informatie of aanmelden kunt u een e-mail sturen aan secr.clientenraden@szmk.nl of bellen naar 0544 47 34 09.

Meer weten over de cliëntenraad?

Meer informatie over de cliëntenraad? U vindt hier de folder 'De cliëntenraad doet ertoe' over de werkzaamheden van de cliëntenraad. Wilt u contact opnemen met de centrale cliëntenraad van Marga Klompé? Stuur dan een e-mail naar secr.clientenraden@szmk.nl of bel naar 0544 47 34 09.

Marga Klompé heeft een lange traditie in cliëntmedezeggenschap die landelijk wordt erkend als vooruitstrevend. Alle cliëntenraden beschikken over een eigen medezeggenschapsregeling en het bijbehorende huishoudelijk reglement. Op papier is alles dik in orde, maar het gaat natuurlijk om de medezeggenschap in de praktijk. En die blijft in beweging. Lees hier het artikel 'Medezeggenschap blijft in beweging'

Vacature lid centrale cliëntenraad

Wil jij bijdragen aan het welzijn van bewoners en cliënten van Marga Klompé? Meepraten over beleid en betrokken zijn bij ontwikkelingen in de zorg? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als lid van de centrale cliëntenraad (CCR):

 • Werk je samen in een enthousiast team
 • Geef je gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur
 • Ben je bekend met de ouderenzorg
 • Kun je schakelen tussen strategische en operationele onderwerpen
 • Ben je doortastend, enthousiast en neem je graag initiatief
 • Heb je minimaal 10 uur per maand tijd voor de CCR en maandelijks een vergadering bij te wonen
 • Krijg je een vergader- en een reisvergoeding
 • Heb je de mogelijkheid om bij te leren door scholing
Wil jij wat voor ouderen betekenen? 
Stuur dan je CV naar secr.clientenraden@szmk.nl. Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Pauline Ophuis via 06 22 62 29 99.

 

De centrale cliëntenraad bestaat uit

 • Dhr. A. (André) van Westhreenen (collegiaal bestuur, contactpersoon) (cliëntenraad Vredense Hof)                   
 • Mw. J. (Janneke) Maarse (collegiaal bestuur) (cliëntenraad De Hassinkhof)
 • Mevr. C. (Carla) Braam (erelid)
 • Dhr. W. (Wim) Mooyman (cliëntenraad verpleeghuis De Hoge Weide/’t Talma)
 • Dhr. J.W. (Jan Wim) Jacobs (cliëntenraad De Molenberg)
 • Mw. R. Brinkerink (lid)(Riki) en (cliëntenraad woonzorgcentrum De Hoge Weide)

Onafhankelijke adviesorganen

Sinds de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) hebben cliënten recht op medezeggenschap in de zorg. Cliëntenraden zijn onafhankelijke adviesorganen. Cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten denken en praten mee over alle aspecten van wonen, welzijn en zorg die voor hen belangrijk zijn. Cliëntenraden zijn gesprekspartners van het bestuur en management van Marga Klompé. Zij brengen advies over wonen, welzijn en zorg uit aan het management.
 

De centrale cliëntenraad maakt een jaarverslag

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2020-2021