Informatie rondom coronaLees meer

Cliëntenraad

Als cliënt van Marga Klompé wilt u graag dat de zorg zo goed mogelijk geregeld is. De cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen en gebruikt uw ervaringen om de zorg steeds verder te verbeteren. Voor de cliëntenraad staat het belang van de cliënten en hun vertegenwoordigers altijd voorop. Zij zorgen ervoor dat uw stem gehoord wordt in het continue overleg met Marga Klompé. 

Centrale en lokale cliëntenraad

De thuiszorg en bijna elke locatie van Marga Klompé heeft een eigen cliëntenraad, gekozen door de cliënten. Leden van de lokale cliëntenraden vormen samen de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad behandelt onderwerpen die voor alle locaties van toepassing zijn. Zo worden de belangen van de cliënten van Marga Klompé op lokaal en op centraal niveau behartigd. 

Meepraten en meedenken over Marga Klompé?

Word lid van de Centrale Cliëntenraad of van een van de lokale raden en vertegenwoordig de cliënten en bewoners. U bent van harte welkom! Voor informatie of aanmelden kunt u een e-mail sturen aan clientenraad@szmk.nl of bellen naar 0544 47 34 09.

Meer weten over de cliëntenraad?

Meer informatie over de cliëntenraad? U vindt hier de folder 'Wat kunnen wij voor u doen?' over de werkzaamheden van de cliëntenraad. Wilt u contact opnemen met de centrale cliëntenraad van Marga Klompé? Stuur dan een e-mail naar clientenraad@szmk.nl of bel naar 0544 47 34 09.

De centrale cliëntenraad bestaat uit:

 • Mevr. C. (Carolien) Aalbers (cliëntenraad Hoge Veld/Stegemanhof)
 • Mevr. C. (Carla) Braam (erelid)
 • Mevr. G. (Greetje) Brinkman (cliëntenraad verpleeghuis De Hoge Weide/’t Talma)
 • Mevrouw K. (Karin) Bisseling (cliëntenraad De Berkhof)
 • Mevr. S. (Sjoukje) Kunne (vice-voorzitter)
 • Dhr. W. (Wim) Mooijman (cliëntenraad verpleeghuis De Hoge Weide/’t Talma)
 • Mevr. T. (Thea) Oldenhave (cliëntenraad Beth San)
 • Mevr. L. (Lucy) Reuvekamp (cliëntenraad De Hassinkhof)
 • Dhr. B. (Benny) Scharenborg (cliëntenraad verpleeghuis De Molenberg/Mariënhof)
 • Dhr. W. (Willem) Stolk (cliëntenraad Pronsweide)
 • Dhr. F. (Fred) Stortelers (voorzitter) 

Onafhankelijke adviesorganen

Sinds de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) hebben cliënten recht op medezeggenschap in de zorg. Cliëntenraden zijn onafhankelijke adviesorganen. Cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten denken en praten mee over alle aspecten van wonen, welzijn en zorg die voor hen belangrijk zijn. Cliëntenraden zijn gesprekspartners van het bestuur en management van Marga Klompé. Zij brengen advies over wonen, welzijn en zorg uit aan het management.
 
De centrale cliëntenraad maakt een jaarverslag. Het jaarverslag 2020 vindt u binnenkort hier.
Ook de cliëntenraad van Thuiszorg Marga Klompé geeft een jaarverslag uit. Ook dat jaarverslag vindt u binnenkort hier.