Lees meer over de nieuwbouwplannen

Disclaimer

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marga Klompé is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Marga Klompé.

Geen garantie op juistheid

Wij streven ernaar om de prijzen op onze website zo zorgvuldig mogelijk weer te geven, maar kunnen niet garanderen dat de website geen programmeer- of typefouten bevat. Aan de prijzen kunnen om die reden geen rechten worden ontleend.
 
Marga Klompé streeft naar een zo actueel mogelijke website. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist is. Wij garanderen om die reden niet dat de informatie en/of producten op onze website juist zijn. Marga Klompé aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites van derden waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
 
Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.margaklompe.nl op deze pagina.