Hoe ervaart u Marga Klompé?

Bent u tevreden of heeft u een suggestie?
We doen ons uiterste best om alles goed te laten verlopen tijdens de periode dat u of uw naaste gebruik maakt van onze zorg- en dienstverlening. We zijn beniewd wat u als positief ervaart en wat we kunnen verbeteren. Wij horen het graag als u tevreden bent of een suggestie hebt. Mail deze dan naar info@szmk.nl. U kunt ook uw waardering achterlaten op Zorgkaart Nederland, het grootste onafhankelijke ervaringsplatform in de zorg. 

Bent u niet tevreden of heeft u een klacht?
Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de zorg- of dienstverlening. Dan is het goed om dit te melden. We begrijpen dat dit soms lastig kan zijn, maar u hoeft u niet bezwaard te voelen of bang te zijn voor vervelende reacties. Als u niets zegt, verandert er namelijk ook niets. Een ingediende klacht leidt juist tot een kwaliteitsverbetering. Dus wij nodigen u altijd uit om uw klacht met ons te bespreken. ​

Probeer uw klacht te bespreken met de direct betrokkene(n). De medewerkers zullen er alles aan doen om het probleem op te lossen. Het is ook mogelijk uw onvrede kenbaar te maken bij de regiomanager of de raad van bestuur. 

Mocht u hier niet voor willen kiezen of leidt dit niet tot een passende oplossing? Dan kunt u contact opnemen met onze klachtenbemiddelaar. 


Klachtenbemiddelaar
Onze klachtenbemiddelaar Mieke Geertsma is onpartijdig en kijkt samen met u en Marga Klompé naar de mogelijkheden om uw klacht op een open en snelle manier op te lossen. Voor bemiddeling van uw klacht door Mieke kunt u mailen naar klachtenbemiddelaar@szmk.nl. Liever per telefoon? Dan belt u naar T 06 - 51 45 03 33. Een brief sturen kan ook:
Marga Klompé Klachtenbemiddelaar
Postbus 71
7140 AB Groenlo

Natuurlijk hopen we dat de tussenkomst van de klachtenbemiddelaar leidt tot een passende oplossing. Bent u niet tevreden over het resultaat? Dan wijst de klachtenbemiddelaar u op de mogelijkheid uw klacht bij de onafhankelijke regionale klachtencommissie neer te leggen.

Regionale klachtencommissie

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Deze onafhankelijke commissie handelt volgens deze klachtenregeling. Deze reglementen zijn afgeleid van relevante wet en regelgeving.

Hoe werkt het?
U kunt de klacht via de mail indienen bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie Nathalie Hoitink-Sesink. Dat kan via secr.klachtencommissie@szmk.nl. Een kort bericht waarin de klacht omschreven staat, is voldoende. Eventueel helpt de contactpersoon of een lid van de klachtencommissie u hierbij. Binnen tien dagen stuurt de commissie een brief, waarin de ontvangst van de klacht wordt bevestigd en waarin de verdere procedure wordt uitgelegd. 

Stuurt u liever een brief per post naar de klachtencommissie? Dat kan ook. U kunt uw brief als volgt adresseren: Klachtencommissie ter attentie van N. Hoitink-Sesink, ambtelijk secretaris, Ludgerstraat 17, 7121 EG Aalten. Het telefoonnummer waarop u Nathalie Hoitink-Sesink voor vragen of meer informatie kunt bereiken is T 06 10 04 41 48.

Leden van de klachtencommissie:
De heer R. Van Gestel, voorzitter, jurist 
De heer V. Weijermars
De heer J. Freriks
De heer P. Coppens
Mevrouw C. Sloetjes
Mevrouw L.A.E. Lanting- Wesseling

Geschil

Als de klacht onverhoopt niet naar tevredenheid is opgelost, dan is er sprake van een geschil. U kunt een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg (WKKGZ)
Postbus 90600
2509 LP Den Haag.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de geschillencommissie.

Verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

We hebben een overzicht gemaakt waarop de verschillende mogelijkheden waarop u een klacht kunt indienen staan weergegeven. Hier kunt u dat overzicht bekijken.  
 

Ervaart u de zorg als onvrijwillig? Dan is er de cliëntvertrouwenspersoon

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang (Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is terwijl die in de ogen van de zorgaanbieder in het belang van de cliënt noodzakelijk is. Dit wordt onvrijwillige zorg genoemd. In de Wzd zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.